ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
4 دنبال‌ کننده
5.7 هزار بازدید ویدیو
1.2 هزار بازدید 4 سال پیش

کارگاه تربیت ارزیاب کانون ارزیابی با استفاده از تیپ نمای MBTI اطلاعات بیشتر در: www.plusyou.ir

دیگر ویدیوها

1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 8 سال پیش
905 بازدید 9 سال پیش