جلسه هفتگی

پخش زنده
0 | 78311

لطائف قرآنی | سخنرانی | مداحی | شروع مراسم: از نماز مغرب و عشاء | بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلاملطائف قرآنی | سخنرانی | مداحی | شروع مراسم: از نماز مغرب و عشاء | بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام