39 بازدید 7 ماه پیش

حضور شرکت فناوری هوشمند میکائیل با همکاری دانشگاه امیرکبیر در بیست و یکمین نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار طراحی ،تولید و تعمیر سیستم الکترونیک و جوی استیک ویلچر برقی https://www.instagram.com/mitech_ir/