21 دنبال‌ کننده
162.2 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

نمودار تصویری

2.3 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش روش جمع انتقالی

8.6 هزار بازدید 1 سال پیش

سوخت

229 بازدید 1 سال پیش

آموزش ربع در ساعت

2.3 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش نیم در ساعت

253 بازدید 1 سال پیش

یادآوری اشکال هندسی

638 بازدید 1 سال پیش

فایده ها و ضررهای باد

863 بازدید 1 سال پیش

جمع فرایندی اعداد دورقمی

5.2 هزار بازدید 1 سال پیش

مراحل رشد انسان

4.1 هزار بازدید 2 سال پیش

آمار و نمودار دوم ابتدایی

10.1 هزار بازدید 2 سال پیش

تفریق فرایندی اعداد سه رقمی

47 هزار بازدید 2 سال پیش

چرخه زندگی گیاه

938 بازدید 2 سال پیش

lمقایسه اعداد

97 بازدید 2 سال پیش

ساخت اعداد سه رقمی

3.4 هزار بازدید 2 سال پیش

سوخت و منابع جایگزین آن

965 بازدید 2 سال پیش

آموزش مفهوم تقارن

10.1 هزار بازدید 2 سال پیش

منابع نور طبیعی و مصنوعی

4.2 هزار بازدید 2 سال پیش

انفجار هسته ای

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر