19 دنبال‌ کننده
157.7 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

نمودار تصویری

2.3 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش روش جمع انتقالی

8.6 هزار بازدید 1 سال پیش

سوخت

229 بازدید 1 سال پیش

آموزش ربع در ساعت

2.1 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش نیم در ساعت

248 بازدید 1 سال پیش

یادآوری اشکال هندسی

635 بازدید 1 سال پیش

فایده ها و ضررهای باد

828 بازدید 1 سال پیش

جمع فرایندی اعداد دورقمی

4.7 هزار بازدید 1 سال پیش

مراحل رشد انسان

4 هزار بازدید 2 سال پیش

آمار و نمودار دوم ابتدایی

10.1 هزار بازدید 2 سال پیش

تفریق فرایندی اعداد سه رقمی

46.9 هزار بازدید 2 سال پیش

چرخه زندگی گیاه

932 بازدید 2 سال پیش

lمقایسه اعداد

93 بازدید 2 سال پیش

ساخت اعداد سه رقمی

3.4 هزار بازدید 2 سال پیش

سوخت و منابع جایگزین آن

910 بازدید 2 سال پیش

آموزش مفهوم تقارن

9.5 هزار بازدید 2 سال پیش

منابع نور طبیعی و مصنوعی

4.2 هزار بازدید 2 سال پیش

انفجار هسته ای

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر