15 دنبال‌ کننده
150.1 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

نمودار تصویری

2.3 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش روش جمع انتقالی

8.5 هزار بازدید 1 سال پیش

سوخت

228 بازدید 1 سال پیش

آموزش ربع در ساعت

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش نیم در ساعت

239 بازدید 1 سال پیش

یادآوری اشکال هندسی

633 بازدید 1 سال پیش

فایده ها و ضررهای باد

814 بازدید 1 سال پیش

جمع فرایندی اعداد دورقمی

4.2 هزار بازدید 1 سال پیش

مراحل رشد انسان

3.5 هزار بازدید 2 سال پیش

آمار و نمودار دوم ابتدایی

10 هزار بازدید 2 سال پیش

تفریق فرایندی اعداد سه رقمی

46.5 هزار بازدید 2 سال پیش

چرخه زندگی گیاه

921 بازدید 2 سال پیش

lمقایسه اعداد

87 بازدید 2 سال پیش

ساخت اعداد سه رقمی

3.2 هزار بازدید 2 سال پیش

سوخت و منابع جایگزین آن

817 بازدید 2 سال پیش

آموزش مفهوم تقارن

7.9 هزار بازدید 2 سال پیش

منابع نور طبیعی و مصنوعی

4.2 هزار بازدید 2 سال پیش

انفجار هسته ای

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر