145 دنبال‌ کننده
191.6 هزار بازدید ویدیو

چشم انداز

2.1 هزار بازدید 4 سال پیش

چشم انداز

دیگر ویدیوها

چشم انداز

2.1 هزار بازدید 4 سال پیش

ویدئوی انگیزشی 1

1.2 هزار بازدید 4 سال پیش

بینش

2.4 هزار بازدید 4 سال پیش

اصول طلایی نتورک

9 هزار بازدید 4 سال پیش

دلایل شکست

1.4 هزار بازدید 4 سال پیش

پارادایم شیفت 2

16.7 هزار بازدید 4 سال پیش

دگرگونی الگوها

5 هزار بازدید 4 سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 8)

12.1 هزار بازدید 4 سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 7)

7.8 هزار بازدید 4 سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 6)

10.8 هزار بازدید 4 سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 5)

10.6 هزار بازدید 4 سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 4)

11.9 هزار بازدید 4 سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 3)

10.5 هزار بازدید 4 سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 2)

12.2 هزار بازدید 4 سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 1)

19.7 هزار بازدید 4 سال پیش

تیم سلز (قسمت سوم)

6.5 هزار بازدید 4 سال پیش

تیم سلز (قسمت دوم)

10.1 هزار بازدید 4 سال پیش

تیم سلز (قسمت اول)

17.7 هزار بازدید 4 سال پیش

رندی گیج (قسمت دوم)

2.6 هزار بازدید 4 سال پیش

رندی گیج (قسمت اول)

4.9 هزار بازدید 4 سال پیش

رابرت کیوساکی

9.2 هزار بازدید 4 سال پیش

حکایت خط لوله

5.8 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر