5 دنبال‌ کننده
2.1 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

برای موفق شدن بنویسید

4 بازدید ۲ روز پیش

گرفتن رژیم موفقیت

17 بازدید ۲ روز پیش

چطور میشه خوش شانس بود؟

15 بازدید ۲ روز پیش

جملات امری

3 بازدید ۴ روز پیش

کاربرد what در جملات عاطفی

13 بازدید ۴ روز پیش

واژگان مربوط به Management

8 بازدید ۴ روز پیش

واژگان مربوط به Family

3 بازدید ۴ روز پیش

واژگان مربوط به Movies

3 بازدید ۴ روز پیش

واژگان مربوط Airport

4 بازدید ۴ روز پیش

واژاگان مربوط به Driving

4 بازدید ۴ روز پیش

واژگان مربوط به Medicine

13 بازدید ۴ روز پیش

درون گرایی و برون گرایی

13 بازدید ۴ روز پیش

لغات مربوط به cellphone

3 بازدید ۱ هفته پیش

سوم شخص مفرد

25 بازدید ۱ هفته پیش

تفاوت all و every

15 بازدید ۱ هفته پیش

چگونه انگلیسی فکر کنیم؟

12 بازدید ۱ هفته پیش

کاربرد nice to meet you

21 بازدید ۱ هفته پیش

تفاوت Continually و Continuously

11 بازدید ۱ هفته پیش

بیان آرزو در آینده

20 بازدید ۲ هفته پیش

تفاوت can و be able to

18 بازدید ۲ هفته پیش

مدیریت- در لحظه زندگی کردن

38 بازدید ۳ هفته پیش

مدیریت- جانشین پروری

39 بازدید ۳ هفته پیش

واژگان مربوط به Shopping

18 بازدید ۱ ماه پیش

تفاوت say and tell

32 بازدید ۱ ماه پیش

واژگان مربوط به Food

24 بازدید ۱ ماه پیش

واژگان مربوط به Bank

42 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر