839 دنبال‌ کننده
977.8 هزار بازدید ویدیو

آموزش آمار توصیفی - ضریب همبستگی پیرسون

10.7 هزار بازدید 2 سال پیش

ویژه دانشجویان علوم تربیتی و روانشناسی

نمایش بیشتر