1.2 هزار بازدید 1 ماه پیش

خانم ناصری یک همسر و مادر شاغل و سختکوش جنوبی است. بیش از 8 سال است که مستاجر است. شغل او حسابداری است و یک دختر 6 ساله بسیار مودب و دوست داشتنی دارد. در یک روز بهاری که البته در بندرعباس همانند تابستان سوزان و شرجی است در اوج خستگی کار روزانه و خیس شدن از شدت شرجی هوا، تصمیم خود را می گیرد که باید خانه بخرد. هنوز پولی برای خرید خانه ندارد و حتی نمی داند چگونه باید پول خرید خانه را تامین کنید. ولی او تصمیمش را گرفته است. چند ماه بعد از تصمیم برای خرید ملک، خانم ناصری تصمیم خود را عملی می کند و مالک می شود.

دیگر ویدیوها

41 بازدید 8 ماه پیش
40 بازدید 8 ماه پیش
143 بازدید 9 ماه پیش
41 بازدید 9 ماه پیش
38 بازدید 9 ماه پیش
42 بازدید 11 ماه پیش
107 بازدید 1 سال پیش
317 بازدید 1 سال پیش
92 بازدید 1 سال پیش
24 بازدید 1 سال پیش
96 بازدید 1 سال پیش
36 بازدید 1 سال پیش
436 بازدید 2 سال پیش
195 بازدید 2 سال پیش
252 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر