79 دنبال‌ کننده
31.7 هزار بازدید ویدیو
251 بازدید 1 سال پیش

بازرسی جوش سازه نظارت سازه فلزی اصول نظارت و بازرسی جوش در سازه های فولادی مجموعه کامل در www.modireqc.com

دیگر ویدیوها

251 بازدید 1 سال پیش
235 بازدید 1 سال پیش
210 بازدید 1 سال پیش
323 بازدید 1 سال پیش
453 بازدید 1 سال پیش
575 بازدید 1 سال پیش
1.7 هزار بازدید 1 سال پیش
574 بازدید 1 سال پیش
479 بازدید 1 سال پیش
281 بازدید 1 سال پیش
185 بازدید 1 سال پیش
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
69 بازدید 2 سال پیش
492 بازدید 2 سال پیش
149 بازدید 2 سال پیش
2.8 هزار بازدید 4 سال پیش
3.9 هزار بازدید 4 سال پیش
4.1 هزار بازدید 4 سال پیش
6.6 هزار بازدید 4 سال پیش