در حال بارگذاری
 • 213
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 268.5هزار
  بازدید

آموزش ریاضی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 213
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 268.5هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • جلسه شانزدهم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

  38 بازدید

  • بررسی و حل 17 مسأله از نمونه سوالات امتحانی مربوط به فصل اول • معرفی لینک دانلود نمونه سوالات امتحانی (سایت رسمیِ وابسته به وزارت آموزش و پرورش) • مدت زمان جلسه: حدود 43 دقیقه • برای دریافت جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه پانزدهم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

  20 بازدید

  • حل و بررسی هشت مسأله از مسائل خارج از کتاب با توجه به راهبردهای حل مسأله • معرفی کتابِ «آموزش هنر حل مسأله» از انتشارات وزارت آموزش و پرورش • معرفی سایت رشد • استفاده از جئوجبرا برای حل یک مسأله شبه رباتیک!! • مدت زمان جلسه: حدود 59 دقیقه • برای دریافت جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • آموزش بازی سازی با جاوا (Greenfoot) - بخش 1

  37 بازدید

  گرین فوت محیطی است برای ساختن بازی های دو بعدی به زبان جاوا؛ این محیط در سال 2003 توسط میشل کالینگ از دانشگاه کِنت انگلستان معرفی شد و پس از آن توسعه یافت. در این جلسه شکلکی در محیط ایجاد و حرکت داده می شود (مهدی مفیدی احمدی epmath.ir)

 • جلسه چهاردهم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

  17 بازدید

  • حل و بررسی سه مسأله از مسائل خارج از کتاب با توجه به راهبردهای حل مسأله • معرفی کتابِ حل مسأله از ریاضی دان قرن پنجم هجری (محمد بن ایوب طبری) و حل یک مسأله از آن • معرفی یک کتاب معتبر حل مسأله و دو مقاله از مجله برهان ریاضی • مدت زمان جلسه: حدود 42 دقیقه • برای دریافت جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه سیزدهم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

  20 بازدید

  • مرور راهبردهای هشتگانه حل مساله (بررسی شده در جلسات چهارم تا دوازدهم) • نکاتی پیرامون خلاصه نویسیِ دروس ریاضی و اهمیت آن • بررسی تحلیلیِ مسائل آخرِ فصل اول • استفاده از نرم افزار جئوجبرا برای حلِ مسأله 6 (صفحه 11 کتاب) • مدت زمان جلسه: حدود 50 دقیقه • برای دریافت جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه دوازدهم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

  16 بازدید

  • حل دقیق و تحلیلیِ سه مسأله با راهبرد «روش های نمادین» که برای حل آن ها، از چهار مرحله فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • استفاده از نرم افزار جئوجبرا برای مدل سازی و حلِ یک مسأله جالب کتاب • مدت زمان جلسه: حدود 40 دقیقه • برای دریافت جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه یازدهم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

  19 بازدید

  • حل دقیق و تحلیلیِ سه مسأله با راهبرد «حل مسأله ساده تر» که برای حل آن ها، از چهار مرحله فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • استفاده از نرم افزار جئوجبرا برای فهم بهتر حل مسأله • مدت زمان جلسه: حدود 41 دقیقه • برای دریافت جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه دهم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

  17 بازدید

  • حل دقیق و تحلیلیِ سه مسأله با راهبرد زیرمسأله که برای حل آن ها، از چهار مرحله ی فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • استفاده از نرم افزار جئوجبرا برای فهم بهتر حل مسأله (همراه با معرفی مختصر این نرم افزار • مدت زمان جلسه: حدود 35 دقیقه • برای دریافت جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه نهم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

  13 بازدید

  • حل دقیق و تحلیلیِ دو مسأله با راهبرد حدس و آزمایش که برای حل آن ها، از چهار مرحله ی فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • مدت زمان جلسه: حدود 32 دقیقه • برای دریافت جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه هشتم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

  944 بازدید

  • نقدی بر روش آموزشِ آموزش گرانِ مؤسسات کنکوری- تجاری!!! • حل دقیق و تحلیلیِ سه مسأله با راهبرد الگویابی که برای حل آن ها، از چهار مرحله ی فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • مدت زمان جلسه: حدود 43 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه هفتم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

  377 بازدید

  حل دقیق و تحلیلیِ دو مسأله با راهبرد حذف حالت های نامطلوب که برای حل آن ها، از چهار مرحله ی فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • مدت زمان جلسه: حدود 31 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه ششم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

  267 بازدید

  • حل دقیق و تحلیلیِ چهار مسأله با راهبرد الگوسازی که برای حل آن، از چهار مرحله ی فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • مدت زمان جلسه: حدود 33 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه پنجم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

  125 بازدید

  • حل دقیق دو مسأله دیگر با راهبرد رسم شکل که برای حل آن، از چهار مرحله ی فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • مدت زمان جلسه: حدود 18 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه چهارم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

  257 بازدید

  • معرفی راهبرد رسم شکل • حل دقیق یک مسأله با راهبرد رسم شکل که برای حل آن، از چهار مرحله ی فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • مدت زمان جلسه: حدود 35 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه سوم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

  813 بازدید

  • موضوعات مورد بررسی: چگونه مسأله حل کنیم؟ مراحل چهارگانه حل مسأله (مراحل جورج پولیا) • چرا باید ریاضیات بخوانیم؟!» (ریاضیات و زندگی روزمره، ریاضیات و سایر علوم، ریاضیات و مهارت های حل مساله، ریاضیات و مهارت تفکر و ...) مدت زمان جلسه: حدود 40 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضی مقدماتی و تخصصی)

 • جلسه دوم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

  308 بازدید

  • فهرست مطالب جلسه: سخنی با دانش آموز و بررسی شیوه های مناسب مطالعه کتاب های ریاضی متوسطه • چگونه مسأله حل کنیم؟ • مدت زمان جلسه: حدود 24 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی پایگاه ریاضی مقدماتی و تخصصی

 • جلسه اول آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

  489 بازدید

  • فهرست مطالب جلسه: درباره کتاب ریاضی هفتم و اهمیت آن، دورنمایی از اهداف دوره آموزشی، بررسی فهرست مطالب کتاب • مدت زمان جلسه: حدود 21 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی(پایگاه ریاضی مقدماتی و تخصصی)

 • مباحثه دانش آموزی روشی برای تسهیل یادگیری

  375 بازدید

  ترجمه و زیرنویس: دبیرخانه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس ریاضی دوره متوسطه اول مستقر در استان زنجان اسفند ماه 1396 (http://math.gam1.medu.ir) کاربران محترم، مدت این ویدیو حدود 10 دقیقه است، در صورتی که مایل به دریافت رایگان و کامل این ویدیو با کیفیت بالا همراه با زیر نویس فارسی هستید، لطفا به سایت زیر، بخش «ویدیوهای آموزش ریاضیات» مراجعه فرمایید: http://math.gam1.medu.ir

 • How to Easily Insert a Math Equation into a Google Presentation or Document

  77 بازدید

  Works on ChromeBooks and iPads too. MyScript Web Equation: http://webdemo.myscript.com/home.html#equation Wolfram Alpha, texify, and Desmos are linked from Web Equation.

 • آموزش جدیدالورودها-یادگیری ریاضی به صورت محتوایی

  152 بازدید

  ترجمه و زیرنویس: دبیرخانه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس ریاضی دوره متوسطه اول مستقر در استان زنجان دی ماه 1396 (http://math.gam1.medu.ir) کاربران محترم، مدت این ویدیو حدود 9 دقیقه است، در صورتی که مایل به دریافت رایگان و کامل این ویدیو با کیفیت بالا همراه با زیر نویس فارسی هستید، لطفا به سایت زیر، بخش ویدیوهای آموزش ریاضیات مراجعه فرمایید: http://math.gam1.medu.ir

 • روشی نو در تدریس ریاضیات

  596 بازدید

  ترجمه و زیرنویس: دبیرخانه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس ریاضی دوره متوسطه اول مستقر در استان زنجان دی ماه 1396 (http://math.gam1.medu.ir) کاربران محترم، مدت این ویدیو حدود 26 دقیقه است، در صورتی که مایل به دریافت رایگان و کامل این ویدیو با کیفیت بالا همراه با زیر نویس فارسی هستید، لطفا به سایت زیر، بخش ویدیوهای آموزش ریاضیات مراجعه فرمایید: http://math.gam1.medu.ir

 • ریاضیات در زندگی روزمره!!

  508 بازدید

  ترجمه و زیرنویس: دبیرخانه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس ریاضی دوره متوسطه اول مستقر در استان زنجان آذر 1396 (http://math.gam1.medu.ir)

 • چالش های آموزش ریاضی نهم - تحلیل کتاب - قسمت سوم

  3,906 بازدید

  شبکه آموزش، برنامه فرصت برابر - دبیرخانه کشوری ریاضی دوره متوسطه اول - چهارم خرداد 1396، موضوع: تحلیل کوتاهی از تمرینات کتاب نهم و آزمون های هماهنگ خرداد در مبحث اتحادها و تجزیه، چند چالش مهم در مبحث عبارات گویا و پیشنهاداتی جهت رفع آن ها، math.gam1.medu.ir

 • چالش های آموزش ریاضی نهم - تحلیل کتاب - قسمت دوم

  287 بازدید

  شبکه آموزش، برنامه فرصت برابر - دبیرخانه کشوری ریاضی دوره متوسطه اول - سوم خرداد 1396، موضوع: دلایل تغییر کتب ریاضی در کشور، استفاده از حیطه های شناختی در تحلیل کتب و آزمون های ریاضی، تحلیل کوتاهی از روش ورود به درس اتحادها، math.gam1.medu.ir

 • چالش های آموزش ریاضی نهم - تحلیل کتاب - قسمت اول

  442 بازدید

  برنامه فرصت برابر-دبیرخانه ریاضی math.gam1.medu.ir - به علت مشکل فنی اوایل بحث در ویدئو موجود نیست؛ در ابتدای بحث میهمان وارد چرایی آموزش ریاضی می شود و هنگام توضیح اولین بخش، مجری محترم، سوالی به این مضمون می پرسند که «کتاب های ریاضی دوره ابتدایی خیلی سخت شده اند» که ابتدای همین ویدئو میهمان برنامه به این سوال پاسخ می دهد که ما تربیت شده نظام قدیم هستیم و بسیار سخت است تصور کامل شیوه های کنونی..

 • نقش دبیرخانه کشوری در کیفیت بخشی به آموزش ریاضی

  1,425 بازدید

  نقش دبیرخانه کشوری در کیفیت بخشی به آموزش ریاضی، مصاحبه دکتر جعفر زنجانی با شبکه آموزش، برنامه فرصت برابر، 29 فروردین 1396 آدرس دبیرخانه math.gam1.medu.ir

 • آموزش ریاضی۳ تجربی - جلسه 10 - آزمون و مسائل پیشرفته

  2,373 بازدید

  بررسی چند مسأله از مسائل امتحانات نهایی پیرامون تابع، حل و بحث چند مسأله از مسائل خارج متن کتاب برای تمرین بیشتر - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir.

 • دبیرخانه ریاضی متوسطه اول- پروژه چهارم جئوجبرا

  3,336 بازدید

  تمرین 5 صفحه 53 کتاب ریاضی هفتم - در این ویدئو روش ساخت پروژه ی چهارم توضیح داده شده است، برای دسترسی به پروژه ها به آدرس آخر این توضیحات مراجعه فرمایید - وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه کیفیت بخشی به روند آموزش ریاضیات دوره متوسطه اول - http://math.gam1.medu.ir/portal/home.php

 • دبیرخانه ریاضی متوسطه اول- پروژه سوم جئوجبرا

  1,471 بازدید

  تمرین 3 صفحه 50 کتاب ریاضی هفتم - در این ویدئو روش ساخت پروژه ی سوم توضیح داده شده است، برای دسترسی به پروژه ها به آدرس آخر این توضیحات مراجعه فرمایید - وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه کیفیت بخشی به روند آموزش ریاضیات دوره متوسطه اول - http://math.gam1.medu.ir/portal/home.php

 • دبیرخانه ریاضی متوسطه اول- پروژه دوم جئوجبرا

  1,288 بازدید

  فعالیت 2 صفحه 46 کتاب ریاضی هفتم - در این ویدئو روش ساخت پروژه ی دوم توضیح داده شده است، برای دسترسی به پروژه ها به آدرس آخر این توضیحات مراجعه فرمایید - وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه کیفیت بخشی به روند آموزش ریاضیات دوره متوسطه اول - http://math.gam1.medu.ir/portal/home.php

 • دبیرخانه ریاضی متوسطه اول- پروژه اول جئوجبرا - بخش 2

  1,087 بازدید

  فعالیت 4 صفحه 42 کتاب ریاضی هفتم - در این ویدئو روش ساخت پروژه ی اول توضیح داده شده است - وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه کیفیت بخشی به روند آموزش ریاضیات دوره متوسطه اول - http://math.gam1.medu.ir/portal/home.php

 • دبیرخانه ریاضی متوسطه اول- پروژه اول جئوجبرا - بخش 1

  4,190 بازدید

  فعالیت 4 صفحه 42 کتاب ریاضی هفتم - در این ویدئو توضیحاتی پیرامون کلیات فعالیت های دبیرخانه و نیز پروژه ی اول داده شده است - وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه کیفیت بخشی به روند آموزش ریاضیات دوره متوسطه اول - http://math.gam1.medu.ir/portal/home.php