6 دنبال‌ کننده
2.4 هزار بازدید ویدیو

پیشنهادهایی برای اومانیسم اسلامی

212 بازدید ۸ ماه پیش

چکیده ارسالی پرفسور لگنهاوسن نشست «پیشنهادهایی برای اومانیسم اسلامی» برچسب اومانیسم درحالی برای بسیاری از افکار فعلی استفاده می شود که عدم توافقی جدی وجود دارد درباره اینکه اومانیسم چگونه پیش رفته، و اینکه آیا اومانیسم به صورتی بنیادین ضد دین است یا خیر؟ امروزه به ویژه در اروپا و جهان اسلام مباحثات داغی پیرامون اینکه آیا اسلام، اومانیستی(انسان گرایانه) است، و اینکه آیا می تواند یا باید اومانیسم اسلامی وجود داشته باشد یا نه، شکل گرفته است.

نمایش بیشتر