279 دنبال‌ کننده
555.8 هزار بازدید ویدیو

گورانی کوردی

411 بازدید 2 ماه پیش

دیگر ویدیوها

گورانی کوردی

411 بازدید 2 ماه پیش

گورانی کوردی زور خوش

1.3 هزار بازدید 2 ماه پیش

گورانی کوردی

2.2 هزار بازدید 4 ماه پیش

اوات بوکانی

4.7 هزار بازدید 4 ماه پیش

اوات بوکانی

2.4 هزار بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی

3.5 هزار بازدید 5 ماه پیش

بوکانی

182 بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی جدید

3.4 هزار بازدید 5 ماه پیش

شره بند پیاوی قدیم

1.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

بوکانی

215 بازدید 5 ماه پیش

ماموستا اوات

226 بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی

1.8 هزار بازدید 5 ماه پیش

نازارکان حفت طایفه

255 بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی 2020

3.5 هزار بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی قدیمی

2 هزار بازدید 5 ماه پیش

هلپرکی کوردی

3.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

کلیپ سرعت

741 بازدید 5 ماه پیش

گورانی کوردی زور خوش

1.5 هزار بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی

814 بازدید 5 ماه پیش

کاروان خباتی

1.5 هزار بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی

2.3 هزار بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی شاد

2.7 هزار بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی 2020

1.4 هزار بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی

2.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

awat bokany 2020

362 بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی جدید

1.3 هزار بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی 2019

759 بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی

834 بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی خوشترین گورانی

1.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

بوکانی

363 بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی

395 بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی زور خوش

140 بازدید 5 ماه پیش

خوشترین گورانی اوات بوکانی

3.5 هزار بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی بو قاچاق چی

1.7 هزار بازدید 5 ماه پیش

ماموستا اوات جدید

461 بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی کونه یار

141 بازدید 5 ماه پیش

اوات بوکانی غمگین

4.1 هزار بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر