11 دنبال‌ کننده
5.5 هزار بازدید ویدیو

اول خودتون رو ثابت کنید

14 بازدید 2 هفته پیش

بارها برام پیش اومده که فردی فقط بر اساس مدرک درخواست هایی غیر معمول داشته ، من ایرادی در درخواست حقوق بالا نمی بینم ، هیچ وقت ، اما حرفم اینه که اول خودمون را ثابت کنیم ، خودمون رو برند کنیم بعد ببینید که تازه ازمون در خواست هم می کنن که براشون کار کنیم ، این داستان درد خیلی از کار آفریناست.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

اول خودتون رو ثابت کنید

14 بازدید 2 هفته پیش

بهترین خودتون باشید

6 بازدید 2 هفته پیش

کسب و کار در کرونا

17 بازدید 2 هفته پیش

خط فکری

13 بازدید 2 هفته پیش

قانون سود و هزینه

19 بازدید 2 هفته پیش

دایره تخصص

9 بازدید 2 هفته پیش

حلال مشکلات باشید

16 بازدید 2 هفته پیش

اثر جمعی

11 بازدید 2 هفته پیش

در مذاکره باید راحت باشید

14 بازدید 2 هفته پیش

تکنیک شخص سوم

14 بازدید 2 هفته پیش

کاری کنیم که حرف بزنن!!

12 بازدید 2 هفته پیش

تکنیک 1/3 برای جلسات

8 بازدید 2 هفته پیش

داستان زندگی محمد نبی پور

11 بازدید 2 هفته پیش

3تکنیک برای حذف لهجه

28 بازدید 2 هفته پیش

میانبر برند فردی

1 بازدید 2 هفته پیش

راز قرنطینه

13 بازدید 2 هفته پیش

اموجی بفرستید!!

15 بازدید 2 هفته پیش

ترس از دست دادن عشق

95 بازدید 4 ماه پیش

چالش لبخند

266 بازدید 4 ماه پیش

ترس از پیری

37 بازدید 4 ماه پیش

ترس از بیماری

162 بازدید 4 ماه پیش

خروج از شرایط فعلی2

59 بازدید 4 ماه پیش

ترس از انتقاد

56 بازدید 4 ماه پیش

ترس از فقر

59 بازدید 4 ماه پیش

ترس هامون

24 بازدید 5 ماه پیش

زبان بدن آزاد

81 بازدید 5 ماه پیش

بازاریابی فرصت

34 بازدید 5 ماه پیش

درآمد شبکه های خبری

26 بازدید 5 ماه پیش

توجه مداوم

21 بازدید 5 ماه پیش

عشق بفروشید

73 بازدید 5 ماه پیش

مثبت بودن

107 بازدید 5 ماه پیش

قصه گویی

155 بازدید 5 ماه پیش

خاکستری

49 بازدید 5 ماه پیش

کاریزما

43 بازدید 5 ماه پیش

مار

69 بازدید 5 ماه پیش

خروج از شرایط فعلی

34 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر