961 دنبال‌ کننده
4.4 میلیون بازدید ویدیو

جلو بازو روی شیب تک دست

23.3 هزار نمایش ۲ سال پیش

اپلیکیشنی مخصوص ورزشکاران محترم با این آموزش برنامه تمرینی خود را خودتون تنظیم کنید. با یادگیری حرکات و این اپلیکیشن آموزشی سرعت پیشرفتتون رو افزایش و نگذارید به خاطر استفاده کردن از سیستم های تکراری وقت و انرژیتون هدر بره.با توجه به هدفتون از تمرین و ضعف هاتون برنامه رو تنظیم میکنید. https://cafebazaar.ir/app/com.barname.tmarini/?l=fa

دیگر ویدیوها

جلو بازو روی شیب تک دست

23.3 هزار نمایش ۲ سال پیش

زیربغل سیمکش قایقی

17 هزار نمایش ۲ سال پیش

جلو بازو دمبل تک تک

36.3 هزار نمایش ۲ سال پیش

پشت بازو سیمکش گیره

13.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

بالاسینه دمبل فلای

19.3 هزار نمایش ۲ سال پیش

زیربغل دمبل تک خم

36.9 هزار نمایش ۲ سال پیش

تقویت پهلو ها

3.9 هزار نمایش ۲ سال پیش

دیپ دستگاه

8.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

لت از جلو نیمه بالا

3.9 هزار نمایش ۲ سال پیش

بالاسینه دمبل تناوبی

4.8 هزار نمایش ۲ سال پیش

جلوبازو طناب از بالاسر

2.7 هزار نمایش ۲ سال پیش

بالاسینه دمبل پرس

5.9 هزار نمایش ۲ سال پیش

سرشانه هالتر از جلو و پشت

57.3 هزار نمایش ۲ سال پیش

جلوبازو دمبل روی شیب

1.4 هزار نمایش ۲ سال پیش

زیرساعد دمبل

3.2 هزار نمایش ۲ سال پیش

سرشونه نشر از جلو تکیه به میز

1.6 هزار نمایش ۲ سال پیش

زیربغل سیمکش

10.6 هزار نمایش ۲ سال پیش

سرشونه دمبل پرس تناوبی

5.7 هزار نمایش ۲ سال پیش

پشت بازو هالتر خوابیده چکشی

7.6 هزار نمایش ۲ سال پیش

زیربغل سیمکش ایستاده

7.2 هزار نمایش ۲ سال پیش

شکم اژدها

3.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

لانچ روی شیب

1.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

پشت پا هالتر خم

24.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

تقویت عضلات پا

2.6 هزار نمایش ۲ سال پیش

سی سی اسکوات

7.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

پشت پا دستگاه ایستاده تک پا

10.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

تمرینات سرشونه

1.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

اسکوات تک پا

2.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

شراگز اسمیت از جلو

2 هزار نمایش ۲ سال پیش

جلوبازو دمبل لاری

9.4 هزار نمایش ۲ سال پیش

بالاسینه فلای

5.7 هزار نمایش ۲ سال پیش

سرشونه نشر جانب

5.8 هزار نمایش ۲ سال پیش

پشت بازو چکشی

5.6 هزار نمایش ۲ سال پیش

شنا

962 نمایش ۲ سال پیش

جلوبازو هالتر لاری

7.3 هزار نمایش ۲ سال پیش

جلوبازو چکشی لاری

1 هزار نمایش ۲ سال پیش

جلوبازو طنابی

9.2 هزار نمایش ۲ سال پیش

پشت بازو دمبل از بالای سر

4.2 هزار نمایش ۲ سال پیش

سرشونه نشر از جلو

5.6 هزار نمایش ۲ سال پیش
نمایش بیشتر