1.1 هزار دنبال‌ کننده
5 میلیون بازدید ویدیو

سلف ماساژ روی پا برای کاهش درد زانو (تایم لپس )

81 بازدید 2 هفته پیش

ویدیوی کامل و آهستش داخل کانال هست

دیگر ویدیوها

ماساژ پا انرژیک (تایم لپس)

69 بازدید 2 هفته پیش

ماساژ کمر آرامش بخش

1.1 هزار بازدید 2 هفته پیش

ماساژ پا آرامش بخش

539 بازدید 2 هفته پیش

ماساز کمر ۲(تایم لپس)

65 بازدید 3 هفته پیش

ماساژ کمر (تایم لپس)

88 بازدید 3 هفته پیش

ماساژ کمر

523 بازدید 3 هفته پیش

ماساژ کمر (تایم لپس)

177 بازدید 3 هفته پیش

ماساژ کمر۲

85 بازدید 3 هفته پیش

ماساژ کمر

172 بازدید 3 هفته پیش

تمرین شکم و پهلو ۹

43 بازدید 3 هفته پیش

تمرین شکم و پهلو ۸

43 بازدید 3 هفته پیش

تمرین شکم و پهلو ۷

20 بازدید 3 هفته پیش

تمرین شکم و پهلو ۶

32 بازدید 3 هفته پیش

تمرین شکم و پهلو ۵

30 بازدید 3 هفته پیش

تمرین شکم و پهلو ۴

27 بازدید 3 هفته پیش

تمرین شکم و پهلو ۳

43 بازدید 3 هفته پیش

تمرین شکم و پهلو ۲

66 بازدید 3 هفته پیش

تمرین شکم و پهلو 1

151 بازدید 3 هفته پیش

آهنگ قلب تو

45 بازدید 3 هفته پیش
نمایش بیشتر