3 دنبال‌ کننده
2.2 هزار بازدید ویدیو

اصطلاح انگلیسی از دنده چپ بلنده شدن

46 بازدید 11 ماه پیش

کاربرد اصطلاح انگلیسی "از دنده چپ بلند شدن " در مرکز آموزشی آراد قم از زبان استاد محمدرضا عموحسینی The usage of the idiom" to get up on the wrong side of the bed" presented by Mohammad Reza Amouhosseini at Arad Education Center