در حال بارگذاری
 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 12.5هزار
  بازدید

محمد

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 12.5هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • فیلم اموزش شیمی تجزیه

  70 بازدید

  مجموعه فیلم های آموزش شیمی تجزیه کنکور ارشد . تدریس توسط دکتر سعیدزاده دکتری دانشگاه علم و صنعت - ادیتور کتابهای کنکور ارشد شیمی تجزیه و عضو هیئت علمی دپارتمان شیمی تجزیه گروه آموزشی مهندس خلیلی . جهت تهیه این محصولات و سایر فیلم های آموزشی ، دانلود رایگان جزوات دانشگاهی به وبسایت www.Endbook.net مراجعه بفرمایید.

 • آموزش ریاضی عمومی دانشگاه

  827 بازدید

  مجموعه فیلم های آموزش ریاضی عمومی دانشگاه گروه آموزشی مهندس خلیلی . تدریس توسط مهندس امیر حسین بنیادی دانش آموخته برق دانشگاه تهران و دارای مدال المپیاد فیزیک. جهت تهیه محصولات به نازلترین قیمت به وبسایت www.Endbook.net مراجعه فرمایید .

 • حل تست های شیمی معدنی کنکور زیر 30 ثانیه

  1,139 بازدید

  نمونه تدریس شیمی معدنی دکتر امیر حسین چشمه خاور ( پساد دکتری دانشگاه تربیت مدرس ) و طراح اسبق کنکور ارشد و عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندس خلیلی . با دیدن این فیلم ها تمامی تست های کنکور ارشد رو به راحتی حل کنید . جهت تهیه محصولات به وبسایت www.Endbook.net مراجعه بفرمایید .

 • فیلم های شیمی معدنی

  631 بازدید

  نمونه تدریس شیمی معدنی 1 مبحث تقارن نمونه ای از نحوه تدریس دکتر امیرحسین چشمه خاور ( پسادکتری شیمی معدنی از دانشگاه تربیت مدرس ) عضو هیئت علمی دپارتمان شیمی معدنی گروه آموزشی مهندس خلیلی . جهت تهیه این محصولات و سایر فیلم های آموزشی ، دانلود رایگان جزوات دانشگاهی به وبسایت www.Endbook.net مراجعه بفرمایید.

 • فیلم های شیمی معدنی

  1,355 بازدید

  نمونه تدریس شیمی معدنی 1 مبحث تقارن نمونه ای از نحوه تدریس دکتر امیرحسین چشمه خاور ( پسادکتری شیمی معدنی از دانشگاه تربیت مدرس ) عضو هیئت علمی دپارتمان شیمی معدنی گروه آموزشی مهندس خلیلی . جهت تهیه این محصولات و سایر فیلم های آموزشی ، دانلود رایگان جزوات دانشگاهی به وبسایت www.Endbook.net مراجعه بفرمایید.

 • تدریس شیمی معدنی

  338 بازدید

  نمونه تدریس شیمی معدنی 1 مبحث تقارن نمونه ای از نحوه تدریس دکتر امیرحسین چشمه خاور ( پسادکتری شیمی معدنی از دانشگاه تربیت مدرس ) عضو هیئت علمی دپارتمان شیمی معدنی گروه آموزشی مهندس خلیلی . جهت تهیه این محصولات و سایر فیلم های آموزشی ، دانلود رایگان جزوات دانشگاهی به وبسایت www.Endbook.net مراجعه بفرمایید.

 • نمونه تدریس شیمی معدنی مبحث تقارن

  1,196 بازدید

  نمونه تدریس شیمی معدنی1 مبحث تقارن مجموعه فیلم های آموزش دانشگاهی . رشته شیمی ... درس شیمی معدنی نمونه ای از نحوه تدریس دکتر امیرحسین چشمه خاور ( پسادکتری شیمی معدنی از دانشگاه تربیت مدرس ) عضو هیئت علمی دپارتمان شیمی معدنی گروه آموزشی مهندس خلیلی . جهت تهیه این محصولات و سایر فیلم های آموزشی ، دانلود رایگان جزوات دانشگاهی به وبسایت www.Endbook.net مراجعه بفرمایید

 • مجموعخ کلیپ های پزشکی

  256 بازدید

  کلیپ های پزشکی راجعه به ویروس ها

 • تدریس شیمی آلی دانشگاهی - مبحث کربونیل ها قسمت سوم

  819 بازدید

  تدریس شیمی آلی دانشگاهی - مبحث کربونیل ها تدریس شیمی آلی دانشگاهی - مبحث کربونیل ها مجموعه فیلم های آموزش دانشگاهی . رشته شیمی ... درس شیمی آلی نمونه ای از نحوه تدریس دکتر مقداد کریمی ( دکتری شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس ) عضو هیئت علمی دپارتمان شیمی آلی گروه آموزشی مهندس خلیلی . جهت تهیه این محصولات و سایر فیلم های آموزشی ، دانلود رایگان جزوات دانشگاهی به وبسایت www.Endbook.net مراجعه کنید.

 • تدریس شیمی آلی دانشگاهی - مبحث کربونیل ها قسمت دوم

  376 بازدید

  تدریس شیمی آلی دانشگاهی - مبحث کربونیل ها تدریس شیمی آلی دانشگاهی - مبحث کربونیل ها مجموعه فیلم های آموزش دانشگاهی . رشته شیمی ... درس شیمی آلی نمونه ای از نحوه تدریس دکتر مقداد کریمی ( دکتری شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس ) عضو هیئت علمی دپارتمان شیمی آلی گروه آموزشی مهندس خلیلی . جهت تهیه این محصولات و سایر فیلم های آموزشی ، دانلود رایگان جزوات دانشگاهی به وبسایت www.Endbook.net مراجعه کنید.

 • تدریس شیمی آلی دانشگاهی - مبحث کربونیل ها

  230 بازدید

  تدریس شیمی آلی دانشگاهی - مبحث کربونیل ها مجموعه فیلم های آموزش دانشگاهی . رشته شیمی ... درس شیمی آلی نمونه ای از نحوه تدریس دکتر مقداد کریمی ( دکتری شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس ) عضو هیئت علمی دپارتمان شیمی آلی گروه آموزشی مهندس خلیلی . جهت تهیه این محصولات و سایر فیلم های آموزشی ، دانلود رایگان جزوات دانشگاهی به وبسایت www.Endbook.net مراجعه کنید.

 • تدریس شیمی آلی دانشگاهی - مبحث آلکیل هالید

  680 بازدید

  مجموعه فیلم های آموزش دانشگاهی . رشته شیمی ... درس شیمی آلی نمونه ای از نحوه تدریس دکتر مقداد کریمی ( دکتری شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس ) عضو هیئت علمی دپارتمان شیمی آلی گروه آموزشی مهندس خلیلی . جهت تهیه این محصولات و سایر فیلم های آموزشی ، دانلود رایگان جزوات دانشگاهی به وبسایت www.Endbook.net مراجعه بفرمایید .

 • نمونه تدریس شیمی آلی دانشگاهی مبحث آلکن ها

  2,750 بازدید

  مجموعه فیلم های آموزش دانشگاهی . رشته شیمی ... درس شیمی آلی نمونه ای از نحوه تدریس دکتر مقداد کریمی ( دکتری شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس ) عضو هیئت علمی دپارتمان شیمی آلی گروه آموزشی مهندس خلیلی . جهت تهیه این محصولات و سایر فیلم های آموزشی ، دانلود رایگان جزوات دانشگاهی به وبسایت www.Endbook.net مراجعه بفرمایید .

 • شیمی آلی - مبحث استریو شیمی

  1,507 بازدید

  مجموعه فیلم های آموزش دانشگاهی . رشته شیمی ... درس شیمی آلی نمونه ای از نحوه تدریس دکتر مقداد کریمی ( دکتری شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس ) عضو هیئت علمی دپارتمان شیمی آلی گروه آموزشی مهندس خلیلی . جهت تهیه این محصولات و سایر فیلم ها ی آموزشی ، دانلود رایگان جزوات دانشگاهی به وبسایت www.Endbook.net مراجعه بفرمایید .