185 دنبال‌ کننده
72.7 هزار بازدید ویدیو

11 - تغییر پایه، زیرفضاهای ناوردا

118 بازدید 2 هفته پیش

فیلم یازدهم آموزشی جبر خطی، ترم پاییز ۱۳۹۹

دیگر ویدیوها

08 - فضای برداری و زیرفضا

226 بازدید 4 هفته پیش

07 - تجزیه LU

171 بازدید 1 ماه پیش

03 - شکل سطری پلکانی

231 بازدید 1 ماه پیش

33 - قضیه های دیورژانس و استوکس

1.9 هزار بازدید 5 ماه پیش

32 - قضیه گرین

1.9 هزار بازدید 5 ماه پیش

31 - چند اتحاد

2.2 هزار بازدید 5 ماه پیش

30 - حل تمرین - سری یازدهم

552 بازدید 5 ماه پیش

29 - گرادیان، دیورژانس و کرل

2.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

28 - انتگرال روی رویه ها

1.9 هزار بازدید 5 ماه پیش

27 - انتگرال روی خم ها

1.9 هزار بازدید 5 ماه پیش

26 - حل تمرین - سری نهم

1.2 هزار بازدید 5 ماه پیش

22 - حل تمرین - سری هفتم

1.2 هزار بازدید 6 ماه پیش

20 - معرفی انتگرال دوگانه

2.3 هزار بازدید 6 ماه پیش

19 - حل تمرین - سری ششم

1.1 هزار بازدید 6 ماه پیش

18 - ضرایب لاگرانژ

2.2 هزار بازدید 6 ماه پیش

15 - حل تمرین - سری پنجم

1.3 هزار بازدید 6 ماه پیش

14 - سری تیلور چند متغیره

1.9 هزار بازدید 7 ماه پیش

13 - گرادیان و تابع ضمنی

2.6 هزار بازدید 7 ماه پیش

09 - حل تمرین - توابع برداری

1.3 هزار بازدید 7 ماه پیش

08 - حل تمرین - جبر خطی

1.4 هزار بازدید 8 ماه پیش

07 - انحنا و تاب (قسمت اول)

3.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

05 - حل تمرین - بردارها - قسمت دوم

1.8 هزار بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر