62 دنبال‌ کننده
72.5 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

فرصت های درآمدی موبایل

683 بازدید 7 ماه پیش

حمید فضیلت پور - توسعه گر

210 بازدید 8 ماه پیش

محمد فتاحی - توسعه گر

146 بازدید 8 ماه پیش

مذاکره و فروش

162 بازدید 8 ماه پیش

محمد نائبی - توسعه گر

149 بازدید 8 ماه پیش

استراتژی

79 بازدید 9 ماه پیش

مکانیزم طبیعی ذهن

1.8 هزار بازدید 9 ماه پیش

ویدیو را ببین

161 بازدید 9 ماه پیش

مکانیزم طبیعی ذهن

126 بازدید 9 ماه پیش

تفسیر فیلم شی گرا

1.2 هزار بازدید 9 ماه پیش

1111

40 بازدید 9 ماه پیش

رریییبیب

42 بازدید 9 ماه پیش

تیم

52 بازدید 9 ماه پیش

کسب و کار یا جنگ

30 بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر