142 دنبال‌ کننده
28.6 هزار بازدید ویدیو
1 بازدید 1 روز پیش

هویت 1میلیون نفر از فعالان بازار سرمایه برای سازمان بورس مشخص نیست

آخرین ویدیوها

مهدی طغیانی

احسان ارکانی

دیگر ویدیوها

1 بازدید 1 روز پیش
9 بازدید 2 روز پیش
10 بازدید 2 روز پیش
22 بازدید 3 روز پیش
8 بازدید 3 روز پیش
3 بازدید 4 روز پیش
12 بازدید 4 روز پیش
6 بازدید 4 روز پیش
13 بازدید 6 روز پیش
22 بازدید 6 روز پیش
12 بازدید 1 هفته پیش
6 بازدید 1 هفته پیش
4 بازدید 1 هفته پیش
52 بازدید 1 هفته پیش
9 بازدید 1 هفته پیش
2 بازدید 1 هفته پیش
22 بازدید 1 هفته پیش
7 بازدید 1 هفته پیش
4 بازدید 1 هفته پیش
7 بازدید 1 هفته پیش
11 بازدید 1 هفته پیش
11 بازدید 2 هفته پیش
18 بازدید 2 هفته پیش
5 بازدید 2 هفته پیش
51 بازدید 2 هفته پیش
22 بازدید 3 هفته پیش
5 بازدید 3 هفته پیش
75 بازدید 3 هفته پیش
11 بازدید 3 هفته پیش
1 بازدید 3 هفته پیش
16 بازدید 3 هفته پیش
2 بازدید 3 هفته پیش
27 بازدید 3 هفته پیش
3 بازدید 3 هفته پیش
36 بازدید 3 هفته پیش
16 بازدید 3 هفته پیش
42 بازدید 3 هفته پیش
9 بازدید 3 هفته پیش
19 بازدید 4 هفته پیش
8 بازدید 4 هفته پیش
نمایش بیشتر