در حال بارگذاری
 • 12
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 35.5هزار
  بازدید

مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

تولید کننده جوجه یکروزه گوشتی و تخم مرغ نطفه دار

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

تولید کننده جوجه یکروزه گوشتی و تخم مرغ نطفه دار

 • 12
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 35.5هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • Clostridium perfringens

  100 بازدید

  Clostridium perfringens واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • سیستم تهویه پیشرفته شرکت fancom

  102 بازدید

  سیستم تهویه پیشرفته شرکت fancom واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • سیستم گوارش مرغ

  158 بازدید

  سیستم گوارش مرغ واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم مرغ

  210 بازدید

  دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم مرغ واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • شرکت hato سازنده LED با قابلیت تنظیم طول موج و شدت نور

  18 بازدید

  شرکت hato سازنده LED با قابلیت تنظیم طول موج و شدت نور واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • نحوه تشکیل تخم مرغ در پرنده

  576 بازدید

  نحوه تشکیل تخم مرغ در پرنده واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir

 • مرغ ها هورمونی نیستند...

  658 بازدید

  واحد فروش: ۰۹۱۵۵۶۲۳۶۱۶ - ۰۹۱۵۱۱۶۳۱۹۶ - ۰۵۶۳۲۲۳۴۹۰۵ دفتر تهران: ۰۲۱۶۶۹۰۱۹۳۹ دفتر بیرجند: ۰۵۶۳۲۳۲۰۰۹۳ www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • کسب عنوان کارآفرین برتر کشوری-بهمن ماه 1394

  218 بازدید

  واحد فروش: ۰۹۱۵۵۶۲۳۶۱۶ - ۰۹۱۵۱۱۶۳۱۹۶ - ۰۵۶۳۲۲۳۴۹۰۵ دفتر تهران: ۰۲۱۶۶۹۰۱۹۳۹ دفتر بیرجند: ۰۵۶۳۲۳۲۰۰۹۳ www.mmkj.ir info@mmkj.ir .

 • معرفی مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

  3,523 بازدید

  معرفی بخش های مختلف مجموعه : فارم های 1 ، 2 و 3 مادر - فارم های 1 ، 2 ، 3 و 4 گوشتی ، کارخانه جوجه کشی تهران ، کارخانه جوجه کشی بیرجند. واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir

 • تست گردش هوا در سالن با استفاده از قرص های دودزا

  1,047 بازدید

  واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • تجهیزات مرغداری (انواع آبخوری و دانخوری)

  4,080 بازدید

  واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • فرایند تکمیل اندام های داخلی جنین تا جوجه یکروزه

  724 بازدید

  رشد اندام های داخلی جنین مرغ گوشتی تا تولد واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • تهویه سالن

  1,728 بازدید

  واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • سیستم خنک کننده با استفاده از پدهای تبخیری

  1,157 بازدید

  واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir

 • کندلینگ تخم مرغ در سن 7روزگی

  875 بازدید

  روش تشخیص تخم مرغ نطفه دار از بدون نطفه در سن 7روزگی واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • جوجه مرغ گوشتی در حال خروج از تخم

  2,603 بازدید

  واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • ساخت سالن مرغداری (سه بعدی)

  10,833 بازدید

  آموزش ساخت سالن مرغداری و تجهیزات آن واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.

 • مراحل رشد جنین تا تولد جوجه گوشتی

  6,832 بازدید

  مراحل رشد جنین مرغ تا تولد جوجه از 1 تا 21 روزگی واحد فروش: 09155623616 - 09151163196 - 05632234905 دفتر تهران: 02166901939 دفتر بیرجند: 05632320093 www.mmkj.ir info@mmkj.ir توجه:این ویدئو محصول مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان نمی باشد و صرفا جنبه آشنایی و آموزشی دارد.