18 دنبال‌ کننده
2.8 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

جمع بندی رسم فنی 2

27 بازدید 1 ماه پیش

رسم فنی 2، جلسه 11

16 بازدید 1 ماه پیش

رسم فنی 2 جلسه دهم

22 بازدید 1 ماه پیش

رسم فنی 2 جلسه 9

20 بازدید 1 ماه پیش

رسم فنی 2 جلسه 8

19 بازدید 1 ماه پیش

رسم فنی 2 جلسه 7

23 بازدید 1 ماه پیش

رسم فنی 2 جلسه 6

17 بازدید 1 ماه پیش

رسم فنی 2 جلسه 5

20 بازدید 1 ماه پیش

جلسه 9 زبان تخصصی خودرو

34 بازدید 1 ماه پیش

رسم فنی 2 جلسه 4

29 بازدید 1 ماه پیش

رسم فنی 2 جلسه 3

43 بازدید 1 ماه پیش

رسم فنی 2 جلسه دوم

30 بازدید 1 ماه پیش

رسم فنی 2 جلسه اول

58 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر