42 دنبال‌ کننده
56.8 هزار بازدید ویدیو

توانمند سازی بانوان

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

شناسایی موانع ارتباطی، شناخت تفاوت زن و مرد، تکنیک های غنی سازی رابطه، دکتر زهره عباسی

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

توانمند سازی بانوان

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (15)

340 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (14)

432 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (13)

421 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (11)

442 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (12)

476 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (10)

251 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (15)

394 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (9)

616 بازدید 2 سال پیش

دلتنگی

2.4 هزار بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (8)

342 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (7)

372 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (6)

385 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (5)

371 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (4)

464 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (3)

683 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (2)

401 بازدید 2 سال پیش

معجزه صمیمیت و نفوذ (1)

860 بازدید 2 سال پیش

هنر ارتباط

686 بازدید 2 سال پیش

مثل روز های اول !

431 بازدید 3 سال پیش

محبت کردن هنر نمی باشد!

77 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر