4 دنبال‌ کننده
1 هزار بازدید ویدیو
43 بازدید 1 ماه پیش

اشعار حافظ‌ ‌ ‌ ‌ بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم‌ ‌ مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم‌ ‌ ‌ ‌ زان‌جا که فیض جام سعادت فروغ توست‌ ‌ بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم‌ ‌ ‌ ‌ هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت‌ ‌ تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم‌ ‌ ‌ ‌ عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم‌ ‌ کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم‌ ‌ ‌ ‌ می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار‌ ‌ این موهبت رسید ز میراث فطرتم‌ ‌ ‌ ‌ من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش‌ ‌ در عشق دیدن تو هواخواه غربتم‌ ‌ ‌ ‌ دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف‌ ‌ ای خضر پی خجسته مدد کن به

دیگر ویدیوها

92 بازدید 10 ماه پیش
13 بازدید 10 ماه پیش
250 بازدید 11 ماه پیش
53 بازدید 11 ماه پیش
26 بازدید 11 ماه پیش
64 بازدید 1 سال پیش