ماشین سازی باقری

136 بازدید ۲ هفته پیش

تست دستگاه گرانول عدسی برای شهر یزد در کارگاه ماشین سازی باقری با ضایعات گونی به صورت زنده . 09143155264 www.bagherimachinery.com