فیلم کوتاه عاقبت دعوای خیابانی

3.7 هزار بازدید 2 سال پیش

اسمارت تیم گروهی متشکل از دانش اموزان خوش ذوق پایه نهم آموزشگاه هستند که آخر هفته ها و تعطیلات خود را با ساختن فیلم های کوتاه سپری می کنند . این ویدیو ها که تمام مراحل آن از ایده تا تدوین نهایی توسط خود بچه ها انجام می شود با گوشی تلفن همراه ساخته می شود .