7 دنبال‌ کننده
70.3 هزار بازدید ویدیو
10.7 هزار بازدید 5 سال پیش

گله بزها و پازن ها (کل) در کوه قشقه- جهرم- بخش خفر

دیگر ویدیوها

1.8 هزار بازدید 5 سال پیش
229 بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
440 بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
1.7 هزار بازدید 5 سال پیش
5.8 هزار بازدید 5 سال پیش
20.5 هزار بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
4.6 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر