علوم هفتم درس سوم بخش اول توسط دبیر گرامی جناب آقای صدیق فر

12 بازدید 22 ساعت پیش

علوم هفتم درس سوم بخش اول

فیلم

آموزش مجازی رایانه هفتم (مرور مبحث سخت افزار) دبیر گرامی آقای اشرفی

136 بازدید 7 ماه پیش

مجموعه آموزش های مجازی دبیرستان دوره اول پسرانه شهدای موتلفه اسلامی آموزش رایانه آموزش سخت افزار پایه هفتم دبیر گرامی جناب آقای اشرفی

نمایش بیشتر