فیزیک پایه هشتم _ استاد محمدی ثابت _ تشخیص نوع بار با استفاده از الکتروسکوپ

3 بازدید 2 روز پیش

فیزیک پایه هشتم _ استاد محمدی ثابت _ تشخیص نوع بار الکتریکی با استفاده از الکتروسکوپ

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر