در حال بارگذاری
 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 762
  بازدید

موفقیت ما

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 762
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آزمایش محیط ناآشنا مری اینسوورث

  133 بازدید

  آزمایش محیط نا آشنا و سبک دلبستگی ایمن. در این ویدیو کودک نسبت به حضور غریبه و خروج مادر واکنش شدید نشان می دهد که نشان دهنده ی سبک دلبستگی ایمن در کودک است.

 • آزمایش صورت ساکن

  112 بازدید

  در این ویدیو روانشناس Dr. Edward Tronick درمورد آزمایش صورت ساکن و رفتار کودک در مقابل بحث می کند. این ویدیو اجتماعی بودن کودک را از همان ابتدای نوزادی نشان می دهد.

 • آزمایش محیط ناآشنا و انواع دلبستگی

  272 بازدید

  ویدیوی دیگری در مورد انواع دلبستگی. این ویدیو انواع دلبستگی های ناایمن اجتنابی و دوسوگرا را نشان می دهد.

 • دلبستگی ناایمن اجتنابی

  237 بازدید

  این ویدیو آزمایش محیط ناآشنا را نشان می دهد که در این ویدیو کودک دچار دلبستگی ناایمن اجتنابی است.کودک به خروج و یا ورود مادر هیچ واکنشی نشان نمی دهد و وجود مادر و یا فرد غریبه برای او تفاوتی ندارد.