مصاحبه تلويزيوني آقاي حاجتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان

14 بازدید 3 روز پیش

مصاحبه تلويزيوني آقاي حاجتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان در مركز صدا وسيماي استان به مناسبت روز آمار و برنامه ريزي