32 بازدید 1 سال پیش

مصاحبه تلويزيوني آقاي حاجتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان در مركز صدا وسيماي استان به مناسبت روز آمار و برنامه ريزي