مصاحبه تلويزيوني آقاي حاجتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان

19 بازدید 1 ماه پیش

مصاحبه تلويزيوني آقاي حاجتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان در مركز صدا وسيماي استان به مناسبت روز آمار و برنامه ريزي