89 دنبال‌ کننده
344.6 هزار بازدید ویدیو

Exporting objects from Sketchup to use in X-Plane.

173 نمایش ۲ ماه پیش

Basic how to make up a set of textures for adding to your object in Sketchup and then exporting through sketchup2xplane plugin to use with your favorite scenery. Sketchup2xplane http://forums.x-plane.org/index.php?/files/file/1619-sketchup2xplane-x-plane-plugin-for-sketchup/ http://www.textures.com (Sorry. I used a crappy mic...boooooo..)

دیگر ویدیوها

تایم لپس دیلمان گیلان

178 نمایش ۲ ماه پیش

ایکس پلین: 5 افزونه

490 نمایش ۶ ماه پیش

ایکس پلین : MQ9 Test 2

138 نمایش ۶ ماه پیش

ایکس پلین: کوادروتور

75 نمایش ۶ ماه پیش

ایکس پلین : MQ9 Test 1

65 نمایش ۶ ماه پیش

پهپاد عمود پرواز بویینگ

262 نمایش ۶ ماه پیش

ایکس پلین : Design a320

242 نمایش ۶ ماه پیش

ایکس پلین: scenery

59 نمایش ۶ ماه پیش

ایکس پلین : Plane Maker 1

63 نمایش ۶ ماه پیش

ایکس پلین : install Aircraft

64 نمایش ۶ ماه پیش

ایکس پلین : view

96 نمایش ۶ ماه پیش

ایکس پلین: Setting the Rendering

68 نمایش ۶ ماه پیش

آردینو: چیست؟ (انگلیسی)

76 نمایش ۶ ماه پیش

آردینو: مکعب نورانی

151 نمایش ۶ ماه پیش

Arduino 3D Printer Kit Assembly Guide

131 نمایش ۶ ماه پیش

Homemade Arduino based 3D printer

126 نمایش ۶ ماه پیش

آردینو: کوادروتور

138 نمایش ۶ ماه پیش

DIY Arduino 3D Printer Scratch Build

114 نمایش ۶ ماه پیش

آردینو: پلاتر کوچک

132 نمایش ۶ ماه پیش

Arduino CNC project

64 نمایش ۶ ماه پیش

Homemade Arduino CNC

108 نمایش ۶ ماه پیش

GRBL CNC

109 نمایش ۶ ماه پیش

Arduino Obstacle Avoidance Robot Car

63 نمایش ۶ ماه پیش

آردینو: روبات

112 نمایش ۶ ماه پیش

آردینو: cnc در خانه

89 نمایش ۶ ماه پیش

آردینو: 10 پروژه جالب 2

146 نمایش ۶ ماه پیش

آردینو: روبات آب پاش

153 نمایش ۶ ماه پیش
نمایش بیشتر