97 دنبال‌ کننده
24 هزار بازدید ویدیو
24 بازدید 6 روز پیش

جلسه پنجم شرح ابن عقیل (ادبیات عرب) - دکتر محمد سعید بیلکار - دانشگاه امام صادق مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقیقه - موضوع: ادوات ناصبه فرعی فعل مضارع و مضارع در جواب طلب - شرح ابیات زیر: - والواوُ کَالفَا إن تُفِد مَفهُومَ مَع / کَلَا تَکُن جَلدًا وَ تُظهِرَ الجَزَع - وَ بَعدَ غَیرِ النفیِ جزماً اعتَمِد / إن تَسقُطِ الفا و الجَزَاءُ قَد قُصِد

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر