17 دنبال‌ کننده
7.6 هزار بازدید ویدیو

محاسبات عددی-جلسه دهم

68 بازدید 5 ماه پیش

دیگر ویدیوها

محاسبات عددی-جلسه دهم

68 بازدید 5 ماه پیش

محاسبات عددی-جلسه نهم

49 بازدید 5 ماه پیش

محاسبات عددی-جلسه هشتم

56 بازدید 5 ماه پیش

جلسه چهاردهم-ریاضی2

74 بازدید 6 ماه پیش

محاسبات عددی-جلسه هفتم

80 بازدید 6 ماه پیش

ریاضی2 جلسه نهم-انتگرال

112 بازدید 6 ماه پیش

ریاضی1-جلسه سیزدهم-مشتق

80 بازدید 6 ماه پیش

محاسبات عددی-جلسه ششم

90 بازدید 6 ماه پیش

محاسبات عددی-جلسه پنجم

90 بازدید 6 ماه پیش

ریاضی 2 جلسه ششم

104 بازدید 7 ماه پیش

ریاضی 1 جلسه 11

63 بازدید 7 ماه پیش

محاسبات عددی جلسه چهارم

126 بازدید 7 ماه پیش

ریاضی2 جلسه پنجم

184 بازدید 7 ماه پیش

ریاضی 2 جلسه 4

144 بازدید 7 ماه پیش

محاسبات عددی جلسه سوم

100 بازدید 7 ماه پیش

معادلات دیفرانسیل جلسه 3

148 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر