9 دنبال‌ کننده
9.6 هزار بازدید ویدیو

آموزش جمله و شبه جمله

78 بازدید ۲ روز پیش

آموزش شناخت قواعد جمله توسط معلمین دبستان علم و ادب

دیگر ویدیوها

آموزش جمله و شبه جمله

78 بازدید ۲ روز پیش

سرودخوانی شعر سرای امید

1 هزار بازدید ۱ هفته پیش

طرح مدت مهراد کربلایی

65 بازدید ۲ هفته پیش

سرود خوانی

73 بازدید ۱ ماه پیش

سرودخوانی

20 بازدید ۱ ماه پیش

طرح مدت

18 بازدید ۱ ماه پیش

طرح مدت

23 بازدید ۱ ماه پیش

طرح مدت

15 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

20 بازدید ۱ ماه پیش

سرود خوانی شعر سرای امید

967 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

47 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

42 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

20 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

45 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

23 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

52 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

19 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

10 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

9 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

7 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

13 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

5 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

39 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

26 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

13 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

31 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

30 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

22 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

5 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

13 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

34 بازدید ۱ ماه پیش

تدریس درس ۱۰ کتاب نگارش

91 بازدید ۱ ماه پیش

تدریس شعر همای رحمت

217 بازدید ۱ ماه پیش

ترکیبات وصفی و اضافی

86 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

12 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

12 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

47 بازدید ۱ ماه پیش

تکلیف عملکردی

27 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر