177 دنبال‌ کننده
2.1 میلیون بازدید ویدیو
2.7 هزار بازدید 1 سال پیش

با علائم مختصر بیماری چه کنیم؟ آیا ما کرونا داریم؟ همه آنچه باید درباره کرونا بدانید، علائم مختصر بیماری از زبان دکتر طاهره سوری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون درمان بیمارستان رازی تهران https://nabzema.com/70226

دیگر ویدیوها

3.6 هزار بازدید 2 سال پیش
3.3 هزار بازدید 2 سال پیش
8.5 هزار بازدید 2 سال پیش
6.6 هزار بازدید 2 سال پیش
3.6 هزار بازدید 2 سال پیش
2.7 هزار بازدید 2 سال پیش
5.1 هزار بازدید 2 سال پیش
18 هزار بازدید 2 سال پیش
7.1 هزار بازدید 2 سال پیش
10.8 هزار بازدید 2 سال پیش
8.1 هزار بازدید 2 سال پیش
3.3 هزار بازدید 3 سال پیش
3.3 هزار بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش
8 هزار بازدید 3 سال پیش
14.7 هزار بازدید 3 سال پیش
12.6 هزار بازدید 3 سال پیش
285.7 هزار بازدید 3 سال پیش
23.2 هزار بازدید 3 سال پیش
42.3 هزار بازدید 3 سال پیش
82.6 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر