ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
6 بازدید 2 ماه پیش

ترجمه همزمان ورکشاپ آنلاین انگلیسی مترجم همزمان: نادر نامداران موبایل: 09124541745 09396900507 (واتساپ) Online Simultaneous Interpretation, Persian English, Simultaneous Interpreter: Nader Namdaran ترجمه همزمان تخصصی به صورت آنلاین در دوران کرونا توسط نادر نامداران مترجم همزمان ترجمه همزمان تخصصی انگلیسی به صورت آنلاین در کلیه تخصص ها و مشاغل توسط مترجم همزمان مجرب نادر نامداران 09124541745

دیگر ویدیوها

0 بازدید 2 ماه پیش
95 بازدید 2 سال پیش
110 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر