نادر نامداران مترجم همزمان در نهاد ریاست جمهوری

300 بازدید ۳ ماه پیش

نادر نامداران مترجم همزمان در نهاد ریاست جمهوری ایران، Nader Namdaran the Simultaneous Interpreter at the Presidential Office of Iran, ترجمه همزمان سمینار تخصصی توسط نادر نامداران مترجم همزمان 09124541745_09396900507 نادر نامداران مجری انگلیسی (دو زبانه) مراسمات بین المللی در تهران نادر_نامداران مترجم_همزمان ترجمه_همزمان مترجم_شفاهی ترجمه_شفاهی مترجم_هم_زمان ترجمه_هم_زمان کنفرانس مترجم_شفاهی_انگلیسی ترجمه_شفاهی_انگیسی همایش مجری_انگلیسی_صحنه مجری_انگلیسی_همایش مجری_دو_زبانه_همایش گوشی

دیگر ویدیوها

مترجم همزمان پزشکی

65 بازدید ۳ ماه پیش

مترجم همزمان

86 بازدید ۷ ماه پیش
نمایش بیشتر