69 دنبال‌ کننده
253.7 هزار بازدید ویدیو

پایان دوره

54 نمایش ۱ ماه پیش

دیگر ویدیوها

پایان دوره

54 نمایش ۱ ماه پیش

مساحت دایره | علی نادری

747 نمایش ۳ ماه پیش

دید ازبالا روبرو وبالا

1.7 هزار نمایش ۱۰ ماه پیش

محیط دایره | علی نادری

3.6 هزار نمایش ۱ سال پیش

معادله خط، شیب

862 نمایش ۱ سال پیش

مربع وفقی 5×5

603 نمایش ۱ سال پیش

مربع وفقی 4×4

806 نمایش ۱ سال پیش

مربع وفقی3×3

1.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

رابطه فیثاغورس(4)

1.5 هزار نمایش ۱ سال پیش

رابطه فیثاغورس(3)

1.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

رابطه فیثاغورس(2)

1.5 هزار نمایش ۱ سال پیش

رابطه فیثاغورس(1)

1.8 هزار نمایش ۱ سال پیش

اتحاد مزدوج

1.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

اتحاد یک جمله مشترک

1.2 هزار نمایش ۱ سال پیش

اتحاد مربع سه جمله

1.5 هزار نمایش ۱ سال پیش

اتحاد مربع دوجمله

2.4 هزار نمایش ۱ سال پیش

تمرین فصل 7 ریاضی نهم

8.6 هزار نمایش ۱ سال پیش

درس اول فصل 5 ریاضی نهم

20.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

تمرین ترکیبی فصل 8 ریاضی هشتم

7.6 هزار نمایش ۱ سال پیش

تمرین ترکیبی فصل 2 ریاضی هشتم

2.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

تمرین ترکیبی فصل 6ریاضی هفتم

2.4 هزار نمایش ۱ سال پیش

تمرین ترکیبی فصل 4 ریاضی هفتم

4.5 هزار نمایش ۱ سال پیش

حل مسئله روی جلد ریاضی هفتم

2.4 هزار نمایش ۱ سال پیش

زاویه خارجی ریاضی هشتم

2.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

ویدئو تبدیلات هندسی ریاضی هفتم

9.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

شکل های هم نهشت

7 هزار نمایش ۲ سال پیش

راهبرد رسم شکل ریاضی هفتم

2.9 هزار نمایش ۲ سال پیش

نمایش رادیکال a روی محور

1.4 هزار نمایش ۲ سال پیش

آموزش فصل پنجم ریاضی هفتم

15.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

آموزش فصل چهارم ریاضی هفتم

16.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

فصل هشتم ریاضی نهم - حجم و مساحت

11.6 هزار نمایش ۳ سال پیش
نمایش بیشتر