جشن تکلیف مجازی

796 بازدید 1 ماه پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

جشن تکلیف مجازی

796 بازدید 1 ماه پیش

تدریس ریاضی پیش دبستانی

562 بازدید 1 ماه پیش

تخلیه صندوق صدقات ها

31 بازدید 1 ماه پیش

آموزش احکام وضو

73 بازدید 1 ماه پیش

تبریک نیمه شعبان

12 بازدید 1 ماه پیش

تبریک سال 1399

8 بازدید 1 ماه پیش

تبلیغ دبستان

178 بازدید 2 ماه پیش

کنفرانس عسل تاجیک

64 بازدید 4 ماه پیش

تدریس درس علوم مغز انسان

152 بازدید 4 ماه پیش

تدریس ماهیچه

100 بازدید 4 ماه پیش

فرفره چرخان

102 بازدید 4 ماه پیش

تدریس فسیل پایه پنجم

130 بازدید 4 ماه پیش

شعرخوانی

21 بازدید 4 ماه پیش

آموزش نشانه ن پیش دبستان

100 بازدید 4 ماه پیش

کتابخوانی 2

20 بازدید 4 ماه پیش

زنگ کتابخوانی 1

16 بازدید 4 ماه پیش

پرلز

22 بازدید 4 ماه پیش

بازی و ریاضی پایه دوم

214 بازدید 4 ماه پیش

کتابخانه دیواری

29 بازدید 4 ماه پیش

انشا ششم

161 بازدید 4 ماه پیش

فارسی پنجم

84 بازدید 4 ماه پیش

قصه گویی2

52 بازدید 4 ماه پیش

قصه گویی1

37 بازدید 4 ماه پیش

آموزش عدد 8 و عملیات جمع

87 بازدید 4 ماه پیش

آموزش تناسب پایه پنجم

205 بازدید 4 ماه پیش

آموزش دایره قسمت 1

90 بازدید 4 ماه پیش

تدریس اجتماعی پایه سوم

97 بازدید 4 ماه پیش

بازدید از دبستان

66 بازدید 4 ماه پیش

محفل انس با قرآن2

79 بازدید 4 ماه پیش

محفل انس با قرآن1

69 بازدید 4 ماه پیش

جشن قرآن پایه اول

151 بازدید 4 ماه پیش

تدریس ضرب سوم

686 بازدید 5 ماه پیش

تیزر معرفی دبستان

61 بازدید 5 ماه پیش

آموزش کسر پایه پنجم

99 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر