1 هزار دنبال‌ کننده
550.1 هزار بازدید ویدیو

استوری جـدید بورجـو((ME))با یکـی از گـربه هاش*-*♥️کپـی ممنـوع^~^

74 بازدید 1 هفته پیش

شـاید‌دیـدن‌یـک‌کـانال‌و‌دنـبال‌کـردنش‌بـتونه‌زندگـیت‌رو‌عـوض‌کـنه!♥گـاهی‌وقـتا‌با‌تمـاشای‌یـک‌ویـدیو‌حـس‌و‌حالـت‌خـیلی‌عوض مـیشه‌و‌تـصمیم‌های‌جـدیدی‌مـیگیری^^❤ایـن‌کانال‌از‌اون‌کانالاسـت‌که‌خیلـی‌کـمکت‌مـیکنه;)پـس‌از‌دستـش‌نـده‌مـدیر‌کانـال:ثـــــریـــااوزبــــرک**♡ғollow=ғollow♡

نمایش بیشتر