5 دنبال‌ کننده
6.4 هزار بازدید ویدیو

نمازجمعه لواسان 1398/04/14 - قرائت قرآن

106 بازدید 1 سال پیش

قرائت قرآن ابتدايي توسط آقاي مجيد شاهنگيان

دیگر ویدیوها

خطبه دوم 1396/05/20

156 بازدید 3 سال پیش

خطبه اول 1396/05/27

53 بازدید 3 سال پیش

خطبه اول 1396/05/20

17 بازدید 3 سال پیش

خطبه دوم نمازجمعه 1396/04/30

238 بازدید 3 سال پیش

خطبه اول 1396/05/06

41 بازدید 3 سال پیش

خطبه دوم 1396/05/06

137 بازدید 3 سال پیش

خطبه دوم 1395/05/01

103 بازدید 4 سال پیش

خطبه اول 1395/05/01

64 بازدید 4 سال پیش

خطبه دوم 1395/04/25

71 بازدید 4 سال پیش

خطبه اول 1395/04/25

199 بازدید 4 سال پیش

خطبه دوم 1395/03/28

52 بازدید 4 سال پیش

خطبه اول 1395/03/28

50 بازدید 4 سال پیش

خطبه دوم 1395/03/21

68 بازدید 4 سال پیش

خطبه اول 1395/03/21

71 بازدید 4 سال پیش

خطبه دوم 1395/02/31

40 بازدید 4 سال پیش

خطبه اول 1395/02/31

51 بازدید 4 سال پیش

خطبه اول 1395/02/17

53 بازدید 4 سال پیش

خطبه دوم 1395/02/24

38 بازدید 4 سال پیش

خطبه اول 1395/02/24

38 بازدید 4 سال پیش

خطبه دوم 1395/02/17

15 بازدید 4 سال پیش

خطبه دوم 94/11/23

84 بازدید 4 سال پیش

خطبه اول 94/11/23

74 بازدید 4 سال پیش

خطبه دوم 94/06/27

19 بازدید 5 سال پیش

خطبه اول 94/06/27

66 بازدید 5 سال پیش

خطبه ی دوم 94/06/20

46 بازدید 5 سال پیش

خطبه اول 94/06/20

58 بازدید 5 سال پیش

خطبه دوم 94/06/13

34 بازدید 5 سال پیش

خطبه اول 94/06/13

124 بازدید 5 سال پیش

خطبه دوم 94/05/16

75 بازدید 5 سال پیش

خطبه اول 94/05/16

98 بازدید 5 سال پیش

طبه اول 94/05/09

99 بازدید 5 سال پیش

خطبه دوم 94/05/09

58 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر