در حال بارگذاری
 • 13
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 29.1هزار
  بازدید

سالیدکار

کانال رسمی تارنمای «سالیدکار-solidworker.ir»

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال رسمی تارنمای «سالیدکار-solidworker.ir»

 • 13
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 29.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • قابلیت های جدید مسترکم X9 برای سالیدورک

  663 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - در این ویدئو با قابلیت های جدید نرم افزار مسترکم سالیدورک در نسخه ی X9 آشنا می شوید. مسترکم در واقع یک نرم افزار مستقل است. ولی شرکت سازنده ی آن یک افزونه (Plugin) برای نرم افزار سالیدورک نیز ارائه کرده است که با نصب آن، مجموعه ای از قابلیت های جدید به سالیدورک افزوده خواهد شد.

 • آموزش نصب مسترکم در سالیدورک

  1,470 بازدید

  این ویدئو به آموزش نصب افزونه (Plugin) مسترکم برای نرم افزار سالیدورک اختصاص دارد.

 • معرفی مسترکم 2017

  261 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - مسترکم یکی از نرم افزارهای معروف در حوزه ی CAM می باشد. در این ویدئو نسخه ی 2017 این نرم افزار معرفی شده است.

 • آموزش جامع سیم کشی برق در سالیدورک

  1,439 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - این ویدئو که به زبان انگلیسی می باشد، به آموزش سیم کشی برق و ساخت انواع سیم یا کابل در سالیدورک اختصاص دارد. همچنین در این ویدئو به نحوه ی افزودن قطعات جدید به کتابخانه ی برقی سالیدورک نیز پرداخته شده است.

 • نتیجه گیری ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  638 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. این قسمت نتیجه گیری و بخش نهایی این مجموعه است.

 • مقدمه: ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  445 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. این قسمت مقدمه ی این مجموعه است.

 • 10 از 10- ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  732 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. موضوع این قسمت «PDF Cut and Paste» می باشد.

 • 9 از 10- ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  250 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. موضوع این قسمت «Custom Views» می باشد.

 • 8 از 10- ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  309 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. موضوع این قسمت «Paste Special» می باشد.

 • 7 از 10- ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  385 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. موضوع این قسمت «Trace Precedents» می باشد.

 • 6 از 10- ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  224 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. موضوع این قسمت «Convert» می باشد.

 • 5 از 10- ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  343 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. موضوع این قسمت «Vlookup» می باشد.

 • 4 از 10- ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  273 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. موضوع این قسمت «Concantenate» می باشد.

 • 3 از 10- ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  273 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. موضوع این قسمت «If» می باشد.

 • 2 از 10- ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  286 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. موضوع این قسمت «Data Validation» می باشد.

 • 1 از 10- ده نکته کاربردی ماکروسافت اکسل برای سالیدورک

  380 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - با توجه به اینکه در بخش های مختلف نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک نظیر جداول خم در بخش SheetMetal پنجره نرم افزار ماکروسافت اکسل باز می شوند و باید ورود اطلاعات از طریق آن انجام شود، تارنمای سالیدورک، برخی از نکات کاربردی را که می تواند در این فرآیند از نظر سرعت و سهولت به ما کمک کند به زبان انگلیسی منتشر کرده است. موضوع این قسمت «Data Population and Cell Add» می باشد.

 • 7 از 7: نکات کاربردی ویندوز 7 برای سالیدورک

  553 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - در این مجموعه که توسط شرکت سالیدورک تهیه شده است، تعدادی از نکات و ترفندهای کاربردی ویندوز 7 معرفی شده است که می توان از آنها برای کار با نرم افزار سالیدورک به صورت راحت تر و سریع تر استفاده نمود. موضوع این قسمت «Hotkeys» می باشد.

 • 6 از 7: نکات کاربردی ویندوز 7 برای سالیدورک

  464 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - در این مجموعه که توسط شرکت سالیدورک تهیه شده است، تعدادی از نکات و ترفندهای کاربردی ویندوز 7 معرفی شده است که می توان از آنها برای کار با نرم افزار سالیدورک به صورت راحت تر و سریع تر استفاده نمود. موضوع این قسمت «Windows XP Mode» می باشد.

 • 5 از 7: نکات کاربردی ویندوز 7 برای سالیدورک

  453 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - در این مجموعه که توسط شرکت سالیدورک تهیه شده است، تعدادی از نکات و ترفندهای کاربردی ویندوز 7 معرفی شده است که می توان از آنها برای کار با نرم افزار سالیدورک به صورت راحت تر و سریع تر استفاده نمود. موضوع این قسمت «Applications» می باشد.

 • 4 از 7: نکات کاربردی ویندوز 7 برای سالیدورک

  139 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - در این مجموعه که توسط شرکت سالیدورک تهیه شده است، تعدادی از نکات و ترفندهای کاربردی ویندوز 7 معرفی شده است که می توان از آنها برای کار با نرم افزار سالیدورک به صورت راحت تر و سریع تر استفاده نمود. موضوع این قسمت «File Management» می باشد.

 • 3 از 7: نکات کاربردی ویندوز 7 برای سالیدورک

  521 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - در این مجموعه که توسط شرکت سالیدورک تهیه شده است، تعدادی از نکات و ترفندهای کاربردی ویندوز 7 معرفی شده است که می توان از آنها برای کار با نرم افزار سالیدورک به صورت راحت تر و سریع تر استفاده نمود. موضوع این قسمت «Search» می باشد.

 • 2 از 7: نکات کاربردی ویندوز 7 برای سالیدورک

  181 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - در این مجموعه که توسط شرکت سالیدورک تهیه شده است، تعدادی از نکات و ترفندهای کاربردی ویندوز 7 معرفی شده است که می توان از آنها برای کار با نرم افزار سالیدورک به صورت راحت تر و سریع تر استفاده نمود. موضوع این قسمت «Windows Management» می باشد.

 • 1 از 7: نکات کاربردی ویندوز 7 برای سالیدورک

  284 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - در این مجموعه که توسط شرکت سالیدورک تهیه شده است، تعدادی از نکات و ترفندهای کاربردی ویندوز 7 معرفی شده است که می توان از آنها برای کار با نرم افزار سالیدورک به صورت راحت تر و سریع تر استفاده نمود. موضوع این قسمت «Taskbar» می باشد.

 • آموزش طراحی توربین در سالیدورک

  833 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - در این ویدئوی آموزشی شما با نحوه ی طراحی یک توربین سرعت بالا در نرم افزار طراحی سه بعدی سالیدورک آشنا می شوید.

 • معرفی سالیدورد 2017

  1,488 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - نسخه ی 2017 نرم افزار سالیدورک به تازگی عرضه شده است. در این ویدئو به صورت اجمالی و گذرا، توضیحاتی را در مورد این نسخه از این نرم افزار معروف مشاهده خواهید کرد. این ویدئو که به زبان انگلیسی می باشد از کانال یوتیوب شرکت سازنده ی نرم افزار تهیه شده است.

 • آموزش متحرک سازی چرخ موتورسیکلت در سالیدورک

  1,365 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - این ویدئو که از تارنمای learnsolidworks.com تهیه شده است، به آموزش ساخت پویانمایی در سالیدورک اختصاص دارد و مدرس در آن به متحرک سازی چرخ جلوی موتورسیکلت می پردازد.

 • آموزش شبیه سازی حرکت جسم روی نوار نقاله در سالیدورک

  2,418 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - در این آموزش که به زبان انگلیسی می باشد، دو نوار نقاله در سالیدورک طراحی می گردد. سپس یک مکعب روی یکی از آنها انداخته می شود. این نوار نقاله ی اول این مکعب را روی نوار نقاله ی دوم می اندازد.

 • آموزش ساخت و تحلیل سازه در سالیدورک-بخش هشتم (آخر)

  697 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - دراین آموزش که به زبان انگلیسی است، یک سازه ی فلزی در فضای Weldment ساخته می شود و به کمک ابزارهای تحلیلی سالیدورک، تحلیل و آنالیز می شود.

 • آموزش ساخت و تحلیل سازه در سالیدورک-بخش هفتم

  513 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - دراین آموزش که به زبان انگلیسی است، یک سازه ی فلزی در فضای Weldment ساخته می شود و به کمک ابزارهای تحلیلی سالیدورک، تحلیل و آنالیز می شود.

 • آموزش ساخت و تحلیل سازه در سالیدورک-بخش ششم

  443 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - دراین آموزش که به زبان انگلیسی است، یک سازه ی فلزی در فضای Weldment ساخته می شود و به کمک ابزارهای تحلیلی سالیدورک، تحلیل و آنالیز می شود.

 • آموزش ساخت و تحلیل سازه در سالیدورک-بخش پنجم

  557 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - دراین آموزش که به زبان انگلیسی است، یک سازه ی فلزی در فضای Weldment ساخته می شود و به کمک ابزارهای تحلیلی سالیدورک، تحلیل و آنالیز می شود.

 • آموزش ساخت و تحلیل سازه در سالیدورک-بخش چهارم

  885 بازدید

  سالیدکار - Solidworker.ir - دراین آموزش که به زبان انگلیسی است، یک سازه ی فلزی در فضای Weldment ساخته می شود و به کمک ابزارهای تحلیلی سالیدورک، تحلیل و آنالیز می شود.