113 دنبال‌ کننده
68.2 هزار بازدید ویدیو
135 بازدید 6 ماه پیش

نحوه انتخاب آمینواسیدهای جایگاه فعال برای بررسی برهمکنش اختصاصی لیگاند-رسپتور داکینگ مولکولی- اتوداک- طراحی دارو- غربالگری دارو- طراحی بیوانفورمایکی دارو- جزوه طراحی دارو

دیگر ویدیوها

172 بازدید 1 سال پیش
3 هزار بازدید 2 سال پیش
1.4 هزار بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
844 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر