در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 157
  دنبال کننده
 • 8
  دنبال شونده
 • 257.7هزار
  بازدید

naminic

وب سایت برق و کامپیوتر

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

وب سایت برق و کامپیوتر

 • 157
  دنبال کننده
 • 8
  دنبال شونده
 • 257.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • جمع بندی نهایی آموزش STM32

  83 بازدید

  این فصل صحبت پایانی مدرس دوره میباشد. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش ADC با DMA

  23 بازدید

  در ادامه آموزش های واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) میكروكنترلر STM32 این واحد با استفاده از واحد DMA راه اندازی میشود.راه اندازی واحد ADC با استفاده از DMA این مزیت را برای ما دارد تا بتوانیم همیشه مقدار تبدیل شده مبدل را یك خانه از حافظه RAM میكروكنترلر داشته باشیم تا نیازی به مرتب مقدار خواندن واحد ADC نباشد. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش ADC

  15 بازدید

  در این فصل از آموزش به آموزش و بررسی واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال میكروكنترلر STM32 پرداخته میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش تایمر کانتر

  20 بازدید

  در این بخش از آموزش در ادامه آموزش های تایمر میكروكنترلر STM32 به توضیح تایمر در حالت كانتر پرداخته میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • راه اندازی PWM STM32

  41 بازدید

  در این بخش از آموزش واحد تایمر میكروكنترلر STM32 را در حالت PWM راه اندازی مینماییم.دیود نورانی موجود در برد آموزشی متصل به كانال شماره 1 تایمر 2 میباشد.در ابتدا تنظیمات مورد نیاز تایمر توسط نرم افزار CUBEMX انجام میشود به صورتی كه كانال 2 تایمر به نرخ پالس 1 ثانیه و با چرخه(duty cycle)  معادل 50 درصد تنظیم میشود.سپس كد این پروژه برای محیط برنامه نویسی eclipse آماده شده و توضیحات مربوط به اجرا كد داده میشود و برنامه در محیط eclipse دیباگ میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. na

 • راه اندازی تایمر

  21 بازدید

  از تایمر هدف انجام پروژه ای میشود كه دیود نورانی بر روی برد آموزشی هر 1 ثانیه یك بار با استفاده از تایمر و وقفه آن شروع به چشمك زدن نماید.در این آموزش از تایمر 10 میكرو كنترلر كه مخصوص ایجاد تاخیر زمانی میباشد استفاده شده است و تنظیمات كلاك تایمر به صورتی انجام میپذیرد كه هر 1 ثانیه 1 بار وارد وقفه تایمر شده و در وقفه تایمر وضعیت دیود نورانی تغی داده شود.تمامی كد های این آموزش در محیط برنامه نویسی IAR می باشد. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • راه اندازی SPI با DMA

  12 بازدید

  در این آموزش در ادامه آموزش واحد SPI میكروكنترلر STM32 هستیم.در این بخش واحد SPI با استفاده از واحد DMA انتقال دادها را انجام میدهید.این آموزش در محیط برنامه نویسی trueSTDIO می باشد.در این محیط برنامه نویسی كد مربوطه دیباگ هم میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • وقفه SPI

  14 بازدید

  در این بخش از آموزش در ادامه آموزش واحد SPI میكروكنترلر STM32 به بررسی راه اندازی وقفه این واحد میپردازیم.ابتدا با استفاده از نرم افزار CUBEMX تنظیمات واحد SPI را انجام داده و سپس تنظیمات وقفه این واحد را انجام میدهیم و در آخر كد مربوطه را برای نرم افزار KEIL تولید میكنیم.سپس وارد كد شده و تشریح عملكرد آن میپردازیم. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • راه اندازی SPI

  12 بازدید

  در این بخش از آموزشها وارد یكی دیگر از واحد های ارتباطی مهم میكروكنترلرSTM32 میشویم به نام SPI برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • راه اندازی سریال با DMA

  17 بازدید

  در این بخش از آموزش واحد سریال(UART) میكروكنترلر STM32 با استفاده از واحد DMA راه اندازی میشود.یكی از بزرگترین مزیت های واحد DMA انتقال اطلاعات در داخل میكروكنترلر می باشد بدون اینكه از منابع CPU استفاده شود. در این آموزش ابتدا وارد نرم افزار CUBEMX شده و تنظیمات واحد سریال با استفاده از واحد DMA انجام میگیرد وسپس كد مربوطه برای محیط برناه نویسی IAR آماده میشود.سپس وارد محیط برنامه نویسی شده و توضیحات لازم برای كار و استفاده از واحد سریال داده میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. n

 • آموزش وقفه در eclipse

  10 بازدید

  با توجه به آموزش های بخش قبل در را اندازی واحد سریال با استفاده از نرم افزار CUBEMX در این بخش كد تولید شده آموزش قبلی را توضیح داده و نحوه استفاده از وقفه واحد سریال به صورت كامل در كد تشریح میشود.كلیه آموزشهای این بخش در محیط برنامه نویسی eclipse  می باشد. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • وقفه واحد سریال در CUBEMX

  21 بازدید

  با توجه به توضیحات مفهومی وقفه واحد سریال در آموزش قبل در این آموزش وارد كار عملیاتی شده و واحد سریال (UART) با استفاده از نرم افزار CUBEMX پیكر بندی میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • وقفه واحد سریال

  16 بازدید

  در این بخش از آموزش موضوع راه اندازی وقفه واحد سریال در میكروكنترلر STM32 می باشد.ایتدا توضیحات مفهمومی در این آموزش داده میشود و سپس توابعی كه در راه اندازی واحد سریال (UART) مورد نیاز می باشد بررسی میشود.

 • آموزش مفهومی واحد سریال میکرو

  14 بازدید

  در ادامه آموزش های واحد سریال (UART) میكروكنترلر STM32 در این بخش از آموزش تیوری عملكرد واحد سریال توضیح داده میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش مفهومی واحد سریال میکرو

  17 بازدید

  در ادامه آموزش های واحد سریال (UART) میكروكنترلر STM32 در این بخش از آموزش تیوری عملكزد واحد سریال توضیح داده میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • راه اندازی سریال در eclipse

  15 بازدید

  در این آموزش همانند بخش قبل به بررسی واحد سریال پرداخته شده است با این تفاوت كه در محیط برنامه نویسی eclipse آموزش ها داده میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • راه اندازی سریال در IAR

  15 بازدید

  در این آموزش همانند بخش قبل به بررسی واحد سریال پرداخته شده است با این تفاوت كه در محیط برنامه نویسی IAR آموزش ها داده میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • راه اندازی سریال در eclipse

  14 بازدید

  در این آموزش همانند بخش قبل به بررسی واحد سریال پرداخته شده است با این تفاوت كه در محیط برنامه نویسی TrueSTDIO آموزش ها داده میشود.

 • راه اندازی واحد سریال

  17 بازدید

  در این آموزش واحد سریال كه در آموزش قبلی توسط نرم افزار CUBEMX پیكر بندی شده است كد آن برای محیط برنامه نویسی KEIL تولید مییشود و آماده شروع به میشود.با توجه به اینكه روش های مختلفی برای تبادل دادها با واحد سریال وجود دارد در این آموزش تمركز اصلی بر روی تبادل دادها به روش پولینگ می باشد. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش مفهومی واحد سریال STM32

  49 بازدید

  در این فصل از آموزش به آموزش واحد سریال كه یكی از پر كاربردترین واحد های میكروكنترلر برای ارتباط با دنیای خارج میباشد پرداخته میشود.ابتدا روش فعال كردن واحد سریال در نرم افزار CUBEMX آموزش داده میشود و سپس تنظیمات مربوطه گفته میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • راه اندازی وقفه STM32

  45 بازدید

  در این آموزش بدون استفاده از نرم افزار CUBEMX وقفه خارجی شماره 1 میكروكنترلر فعال میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • راه اندازی وقفه خارجی

  8 بازدید

  در این بخش از آموزش راه اندازی و استفاده از وقفه خارجی متصل به پین A0 آموزش داده میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش اولویت در وقفه

  15 بازدید

  در این بخش از آموزش اولویت بندی وقفه ها برای اجرا توضیح داده میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش مفهممی وقفه

  14 بازدید

  این بخش از آموز یك آموزش مفهومی در خصوص وقفه خارجی و نحو عملكرد آن در میكروكنترلر STM32 می باشد. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش وقفه خارجی

  12 بازدید

  در این بخش از آموزش به بررسی وقفه خارجی در میكروكنترلر STM32 پرداخته شده است.به این صورت كه كلید فشاری كه در آموزش های قبلی به عنوان یك پین ورودی تعریف شده بود در این آموزش هم به صورت پین ورودی تعریف شده است با این تفاوت كه به صورت وقفه خارجی تعریف شده است و با فشردن كلید روتین برنامه میكرو وارد روتین وقفه میشود و در حلقه اصلی برنامه نیاز به چك كردن وضعیت پین وزودی به صورت دائم نباشد. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش مفهومی وقفه در STM32

  56 بازدید

  در این بخش از آموزش واحد وقفه و اولویت های بندی وقفه میكروكنترلر به صورت مفهمومی توضیح داده میشود و در انتها وارد ساختار وقفه در میكروكنترلر STM32 میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش فایل MSP در CUBEMX

  21 بازدید

  در این آموزش فایل MSP كه به صورت اتوماتیك توسط نرم افزار CUBEMX ساخته شده است و زیر برنامه های راه اندازی اولیه واحد های جانبی در آن میباشد توضیح داده میشود.در ادامه این آموزش زیر تابع مربوط به فراخوانی وقفه ها توضیح داده میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش RCC در STM32

  40 بازدید

  در این بخش از آموزش در ادامه آموزش قبل مربوط به آموزش واحد RCC و توابع مربوط به آن می باشد .آموزش های این بخش در محیط برنامه نویسی IAR می باشد. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش RCC در میکرو

  16 بازدید

  در این بخش از فصل جدید آموزش ها واحد كلاك میكروكنترلر STM32 یا همان واحد (RCC) و توابع مزبوط به آن توضیح داده میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش GPIO در STM32 با IAR

  40 بازدید

  در آموزش بخش قبل یكی از پین های میكروكنترلر STM32 به صورتی دستی و بدون استفاده از نرم افزار CUBEMX به صورت خروجی تعریف شد.در این آموزش كه مشابه پروژه بخش قبل میباشد در نرم افزار CUBEMX یك پین به عنوان خروجی و یك پین به عنوان ورودی تعریف میشود و سپس به كد تولید شده برای محیط برنامه نویسی IAR رفته و الگوریتمی همانند الگوریتم بخش قبل نوشته میشود كه با فشردن كلید فشاری دیود نورانی روشن شده و با رها كردن آن دیود نورانی خاموش شود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش GPIO در STM32 برنامه چشمک زن

  48 بازدید

  در این بخش با توجه به توضیحات داده شده در خصوص واحد GPIO میكروكنترلر STM32 وارد محیط برنامه نویسی شده و در داخل برنامه توابع واحد GPIO توضیح داده میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/

 • آموزش برنامه نویسی GPIO در STM32

  53 بازدید

   در این بخش از آموزش واحد GPIO میكروكنترلر STM32 مورد بررسی قرار گرفته میشود.در ابتدا استراكچری كه مقادیر اولیه دادن برای GPIO در نظر گرفته شده است توضیح داده میشود و سپس نحوه مقدار دادن به هر كدام از پارامترهای استراكچر GPIO توضیح داده میشود. برای مشاهده آموزش های كامل از لینك زیر مراجعه نمایید. naminic.com/1-2/