191 دنبال‌ کننده
302 هزار بازدید ویدیو

راه اندازي موتور 3 فاز

naminic
525 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش emwin

naminic
427 بازدید ۳ ماه پیش

اکوسیستم STM32

naminic
87 بازدید ۵ ماه پیش

شروع کار با STM32CubeIDE

naminic
121 بازدید ۵ ماه پیش

اکوسیستم STM32

naminic
95 بازدید ۵ ماه پیش

آموزش ADC با DMA

naminic
397 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش ADC

naminic
192 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش تایمر کانتر

naminic
149 بازدید ۷ ماه پیش

راه اندازی PWM STM32

naminic
187 بازدید ۷ ماه پیش

راه اندازی تایمر

naminic
204 بازدید ۷ ماه پیش

راه اندازی SPI با DMA

naminic
139 بازدید ۷ ماه پیش

وقفه SPI

naminic
69 بازدید ۷ ماه پیش

راه اندازی SPI

naminic
128 بازدید ۷ ماه پیش

راه اندازی سریال با DMA

naminic
149 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش وقفه در eclipse

naminic
48 بازدید ۷ ماه پیش

وقفه واحد سریال در CUBEMX

naminic
113 بازدید ۷ ماه پیش

وقفه واحد سریال

naminic
86 بازدید ۷ ماه پیش

راه اندازی سریال در IAR

naminic
61 بازدید ۷ ماه پیش

راه اندازی وقفه STM32

naminic
164 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش اولویت در وقفه

naminic
87 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش مفهممی وقفه

naminic
81 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش وقفه خارجی

naminic
86 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش فایل MSP در CUBEMX

naminic
222 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش RCC در STM32

naminic
135 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش RCC در میکرو

naminic
81 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش GPIO در STM32 با IAR

naminic
179 بازدید ۷ ماه پیش

تنظیمات پروژه CUBEMX

naminic
59 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش دیباگ STM32

naminic
155 بازدید ۷ ماه پیش

آموزش درایورهای HAL

naminic
188 بازدید ۷ ماه پیش
نمایش بیشتر