14 دنبال‌ کننده
24.2 هزار بازدید ویدیو

Electricity-Conducting Paint Lets You Paint Switches On Walls

109 بازدید ۵ ماه پیش

www.nano-bazar.ir برای خرید چسب رسانای کربن محلول در آب به سایت نانوبازار مراجعه نمایید

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

What are biosensors?

76 بازدید ۷ ماه پیش

آنالیز TEM

127 بازدید ۱ سال پیش

سیلگارد184(PDMS)

357 بازدید ۱ سال پیش

معرفی نانوبازار

200 بازدید ۱ سال پیش

چسب نقره اتصال الکتریکی

2 هزار بازدید ۱ سال پیش

PVD Products PLD/MBE Deposition Options

118 بازدید ۱ سال پیش

plasma cleaning with no vacuum

151 بازدید ۱ سال پیش

How the PVD sputtering process works

149 بازدید ۱ سال پیش

AFM

127 بازدید ۲ سال پیش

Plasma cleaning

62 بازدید ۲ سال پیش

The Principles of ICP MS

446 بازدید ۲ سال پیش

MOSFET working animation

116 بازدید ۲ سال پیش

4Point Probe

57 بازدید ۲ سال پیش

FTIR Webinar

99 بازدید ۲ سال پیش

Fundamentals of Raman Microscope

40 بازدید ۲ سال پیش

BET

253 بازدید ۲ سال پیش

BET-Physical adsorption

214 بازدید ۲ سال پیش

Chemical Vapor Deposition

123 بازدید ۲ سال پیش

How an electron beam evaporator works

75 بازدید ۲ سال پیش

SC-XRD Single Crystal X-ray Diffraction

250 بازدید ۲ سال پیش

Changes in Solar Cell Technology

76 بازدید ۲ سال پیش

Photolithography- Step by step

272 بازدید ۲ سال پیش

How X Ray Fluorescence Works

228 بازدید ۲ سال پیش

Powder X-Ray Diffraction

169 بازدید ۲ سال پیش

Fabrication of PDMS Microfluidic Devices

340 بازدید ۲ سال پیش

The process of manufacturing the chip

161 بازدید ۲ سال پیش

Silver Ink Circuit Pen by AgCI

103 بازدید ۲ سال پیش

Transistor, How does it work

167 بازدید ۲ سال پیش

Wafer manufacturing process

83 بازدید ۲ سال پیش

Transmission Electron Microscopy

237 بازدید ۲ سال پیش

How a CPU is made

98 بازدید ۳ سال پیش

LCD Displays

109 بازدید ۳ سال پیش

How to make a coin cell-part2

105 بازدید ۳ سال پیش

How to make a coin cell-part1

124 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر